„Santaka“ / Folkloro festivalis Lenkijoje buvo įspūdingas

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Buhalterė ieško papildomo darbo. Tvarko įmonių, ūkininkų buhalteriją. Tel. 8 678 70 201.
Galioja iki: 2019-05-31 16:30:41

3 greta esančius sodus „Pasagos“ bendrijoje. Bendras plotas 12 a. Tel. 8 637 22 279.
Galioja iki: 2019-06-01 15:31:53Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-19 06:46

Dalinkitės:  


Gausus „Vyželės“ kolektyvas ne pirmą kartą stebino Olecko žiūrovus gera energija ir nepriekaištinga choreografija (pirmoje eilėje iš dešinės – vadovė Sonata Jankienė ir muzikos mokytoja Raimonda Kurauskienė).

Autorės nuotr.


Folkloro festivalis Lenkijoje buvo įspūdingas

Kristina VAITKEVIČIENĖ

Jau penk­tą kar­tą Vil­ka­viš­kio vai­kų ir jau­ni­mo cent­ro tau­ti­nių šo­kių stu­di­ja „Vy­že­lė“ bu­vo iš­vy­ku­si į Olec­ke (Len­ki­ja) or­ga­ni­zuo­ja­mą fes­ti­va­lį „Ma­zurs­kie spot­ka­nia z folk­lo­rem“ („Ma­zū­riš­ki su­si­ti­ki­mai su folk­lo­ru“). Kaip ir vi­sa­da, šo­kė­jai grį­žo pil­ni ge­rų įspū­džių. Jie bu­vo su­ža­vė­ti len­kų sve­tin­gu­mo, pro­fe­sio­na­laus or­ga­ni­za­vi­mo ir šil­to priė­mi­mo.

„Vy­že­lės“ va­do­vė So­na­ta Jan­kie­nė sa­kė, jog vi­są sa­vait­ga­lį vy­kęs fes­ti­va­lis su­tei­kė ga­li­my­bę pa­si­sem­ti nau­jų idė­jų ir jai jau ki­lę min­čių, ką vil­ka­viš­kie­čiai pa­ro­dys ki­tais me­tais ta­me pa­čia­me ren­gi­ny­je. Cho­reog­ra­fei la­bai no­rė­tų­si su­reng­ti to­kį fes­ti­va­lį ir Vil­ka­viš­ky­je, ta­čiau vis­ką le­mia fi­nan­sai ir da­ly­vių ap­gy­ven­di­ni­mas. Mat len­kų nuo 1998 me­tų or­ga­ni­zuo­ja­mą ren­gi­nį ne vie­ną kar­tą pa­rė­mė Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dai, ku­riems fes­ti­va­lio su­ma­ny­to­ja bei pro­jek­to koor­di­na­to­rė Bo­že­na Go­lonz­ka tei­kė pa­raiš­kas ir ga­vo fi­nan­sa­vi­mą.

Šį ren­gi­nį Olec­ko re­gio­ni­nis kul­tū­ros cent­ras „Kup­ro­tie­ji Ma­zū­rai“ ren­gia jau dvy­lik­tą kar­tą. Kiek­vie­nais me­tais pa­kvies­tie­ji bū­na ap­gy­ven­din­ti pa­to­giuo­se vieš­bu­čiuo­se, jiems ski­ria­mas ge­ras mai­ti­ni­mas – sa­vo­mis lė­šo­mis rei­kia tik su­sior­ga­ni­zuo­ti iš­vy­ką.

Per tiek lai­ko len­kai ne tik pa­ro­dė vi­suo­me­nei sa­vo kraš­tų folk­lo­ro ko­lek­ty­vus, bet ir su­pa­žin­di­no su Če­ki­jos, Lat­vi­jos, Lie­tu­vos, Vo­kie­ti­jos, Kroa­ti­jos, Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos na­cio­na­li­nė­mis ypa­ty­bė­mis.

Šįkart iš Lietuvos dar buvo pakviesta visaginiečių lenkų kapela. Dalyvavo žydų folkloro ansamblis iš Izraelio. Pro­jek­to koor­di­na­to­rių nuo­mo­ne, įvai­rių ša­lių folk­lo­ro gru­pių pa­si­ro­dy­mas pa­de­da ge­riau pa­žin­ti ki­tas tau­tas ir, be abe­jo, lai­mė­ti ES fi­nan­sa­vi­mą.

Per ke­lias fes­ti­va­lio die­nas Olec­ko sce­no­je pa­si­ro­do šim­tai žmo­nių. Vien iš Vil­ka­viš­kio VJC šį­met vy­ko 36 žmo­nės, ku­rie pri­sta­tė lie­tu­viš­kus tau­ti­nius šo­kius. To­kio sve­čių bū­rio pa­to­giai ap­gy­ven­din­ti Vil­ka­viš­kio cent­re ne­bū­tų ga­li­ma net ir lai­mė­jus pro­jek­tus. Ne­bent da­ly­vių poil­siui pa­kak­tų mo­kyk­lų sa­lių grin­dų...

Tai­gi, kol kas vil­ka­viš­kie­čiai da­ly­vau­ja ki­tur or­ga­ni­zuo­ja­muo­se fes­ti­va­liuo­se ir tuo nė kiek ne­si­skun­džia. Ypač – „Vy­že­lės“ vai­kai, ku­rie šią va­sa­rą pa­ruo­šė pro­gra­mą Dai­nų šven­tei, bu­vo iš­vy­kę į vien šiai stu­di­jai skir­tą sto­vyk­lą Viš­ty­ty­je ir ato­sto­gas už­bai­gė iš­vy­ka į Olec­ką.

Fes­ti­va­liui Len­ki­jo­je šo­kė­jai pri­va­lė­jo pa­ruoš­ti dvi va­lan­dos truk­mės pro­gra­mas. Pir­mo­ji – tau­ti­niai žai­di­mai, skir­ti užim­ti vai­kams. Šo­kė­jai įtrau­kė juos į lie­tu­viš­kų ra­te­lių, žai­di­mų sū­ku­rį. Ant­ro­ji pa­si­ro­dy­mo da­lis – pre­zen­ta­ci­nė pro­gra­ma sce­no­je.

Šį­met „Vy­že­lės“ stu­di­jos na­riai iš šir­dies pa­si­sten­gė pri­sta­ty­da­mi lie­tu­viš­ką folk­lo­rą. Šo­kė­jai net tris kar­tus kei­tė kos­tiu­mus (vie­nas iš jų bu­vo pa­go­niš­kas li­no kos­tiu­mas) ir ne­tgi į sa­vo pro­gra­mą įtrau­kė šo­kė­jos Ei­man­tės ma­mą, Mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ky­to­ją Rai­mon­dą Ku­raus­kie­nę. Ji pa­gro­jo kank­lė­mis ir kar­tu su duk­ra su­dai­na­vo ke­le­tą lie­tu­vių liau­dies dai­nų akom­pa­nuo­da­ma inst­ru­men­tu bei „a ca­pel­la“. Žiū­ro­vams ypač pa­ti­ko mū­siš­kis sty­gi­nis inst­ru­men­tas. Jie sten­gė­si kank­les pa­čiu­pi­nė­ti ir pa­gei­da­vo nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti su jo­mis gro­ju­sia Rai­mon­da.

S. Jan­kie­nė sa­kė, jog iki šiol stu­di­ja ne­bu­vo tu­rė­ju­si gy­vo akom­pa­ni­men­to, tad Ku­raus­kų šei­ma la­bai pa­gy­vi­no jų pro­gra­mą. Taip pat la­bai pa­si­se­kė vai­kų pro­gra­ma, mat į fes­ti­va­lį va­žia­vo net trys „Vy­že­lės“ kar­tos. Vy­riau­sie­ji iš jų – abi­tu­rien­tai, ku­rie čia pa­si­ro­dė jau pa­sku­ti­nį kar­tą, nes su stu­di­ja jiems teks at­si­svei­kin­ti iš­vy­kus mo­ky­tis į ki­tus mies­tus. Kai ku­rie jau ir da­bar ne­ga­lė­jo vyk­ti į fes­ti­va­lį, tad va­do­vei te­ko grei­tai pa­keis­ti da­ly­vių su­dė­tį, pa­re­pe­tuo­ti pro­gra­mą. Ant sce­nos „Vy­že­lė“ nau­do­jo daug rek­vi­zi­tų: spra­gi­lus, laz­das, pa­ro­dė mo­der­ni­zuo­tą lie­tu­vių liau­dies šo­kį.

Ne­pai­sant įtemp­tos fes­ti­va­lio pro­gra­mos, vil­ka­viš­kie­čiai ku­ror­ti­nia­me len­kų mies­te­ly­je tu­rė­jo ne­ma­žai pra­mo­gų. Jie da­ly­va­vo Žo­li­nės mi­šio­se, po ku­rių dai­na­vo ei­da­mi gat­vė­mis. Nep­ra­lei­do pro­gos šo­kė­jė­liai pa­si­var­žy­ti ir plia­žo tink­li­nio tur­ny­re – čia jie ta­po ab­so­liu­čiais nu­ga­lė­to­jais.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Pilviškiečiai džiaugiasi pasirinkę gėlininkystės verslą
* Rašytojos Dainos Opolskaitės knyga įvertinta solidžia premija
* Paramos renginiai padeda augti talentams
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kas Jums svarbiausia darbovietėje?
Kolektyvo mikroklimatas.
Aiškios atsakomybės.
Įmonės patikimumas.
Karjeros galimybės.
Atlygis ir finansinis skatinimas.Kalbos patarimai

Ar vartotinas veiksmažodis „įdabartinti“?
Taip, naujadaras įdabartinti vartojamas reikšme „perkelti į dabartį; padaryti prieinamą dabartyje; suteikti dabarties pavidalą“. Pvz.: Režisieriai savo filmuose stengiasi įdabartinti istoriją. Bendrojoje vartosenoje prigijo ir daiktavardis įdabartinimas.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas