„Santaka“ / R. Palaitis: „Apskričių reforma paslaugų nuo žmonių nenutolins“

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su čiaupu (švarus, gali atvežti), SEAT LEON (po eismo įvykio, 2000 m., 1,4 l, benzinas, TA iki 2021 m. birželio mėn., 500 Eur). Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2019-12-15 09:23:16

Vieniša 68 metų moteris išsinuomotų 1 kambario butą pirmame aukšte renovuotame name Vilkaviškyje (pageidautina su baldais). Tel. 8 689 05 975.
Galioja iki: 2019-12-15 16:37:14

Parduoda naudotą šaldytuvą „Whirpool“ (100 Eur), 3 stalčių šaldiklį „Dea“ (50 Eur). Tel. 8 614 43 227.
Galioja iki: 2019-12-16 14:22:48

Pigiai parduoda 2 kambarių butą su patogumais Pajevonyje. Tel. 8 655 14 017.
Galioja iki: 2019-12-21 09:58:53

Parduoda 95 a sklypą Gižų-Daržininkų k., Marijampolės g. 46, Gižų sen., Vilkaviškio r. Tel. 8 646 08 542.
Galioja iki: 2019-12-22 13:11:27

Parduoda sodybą Alvite (25 a sklypas, tvarkingas namas, pakeistas stogas, nauja elektros instaliacija ir santechnika, visi inžineriniai tinklai, šalia yra darželis, mokykla). Tel. 8 663 67 001.
Galioja iki: 2019-12-22 14:33:20

Parduoda žąsis (gyvas ir skerdieną). Tel. 8 652 39 190.
Galioja iki: 2019-12-23 14:40:53Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-10 22:19

Dalinkitės:  


R. Palaitis: „Apskričių reforma paslaugų nuo žmonių nenutolins“

Vy­riau­sy­bės pro­gra­mi­nė nuo­sta­ta – pa­nai­kin­ti ap­skri­čių vir­ši­nin­kų ad­mi­nist­ra­ci­jas – pra­džio­je bu­vo su­tik­ta kaip po­zi­ty­vus biu­rok­ra­ti­nės gran­dies nai­ki­ni­mo pro­ce­sas, o Vy­riau­sy­bės tvir­ti­na­mi ap­skri­čių vir­ši­nin­kai sa­ve drą­siai įvar­di­jo šios ins­ti­tu­ci­jos lik­vi­da­to­riais. Nep­raė­jus nė pus­me­čiui, tos pa­čios Vy­riau­sy­bės pa­skir­ti tie pa­tys ap­skri­čių vir­ši­nin­kai jau pra­bi­lo apie šios nuo­sta­tos ne­pag­rįs­tu­mą, ne­ra­cio­na­lu­mą, vi­suo­me­nei mė­gi­na įteig­ti klai­din­gą nuo­mo­nę, ne­va la­biau­siai nu­ken­tės ei­li­niai gy­ven­to­jai, jau ne­kal­bant apie vi­sas ki­tas blo­gy­bes.

Kas nu­ti­ko, kad tie pa­tys po­li­ti­kai, su­sė­dę į ap­skri­čių vir­ši­nin­kų po­stus, po mė­ne­sio ki­to jau pa­kei­tė kal­bos tu­ri­nį ir re­to­ri­ką? Dar taip ne­se­niai bu­vę ap­skri­čių vir­ši­nin­kų ad­mi­nist­ra­ci­jų nai­ki­ni­mo idė­jos ša­li­nin­kais, šian­dien jie jau ta­po jos prie­ši­nin­kais? Pa­ga­liau, ko­dėl šie po­li­ti­kai ne pa­de­da juos sky­ru­siai Vy­riau­sy­bei įgy­ven­din­ti pro­gra­mi­nes nuo­sta­tas, o truk­do?

Vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras Rai­mun­das Pa­lai­tis, ku­rio va­do­vau­ja­mai mi­nis­te­ri­jai pa­ves­ta įgy­ven­din­ti Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos nuo­sta­tą – pa­nai­kin­ti ap­skri­čių vir­ši­nin­kų ad­mi­nist­ra­ci­jas, ka­te­go­riš­kai nei­gia vie­šo­jo­je erd­vė­je es­ka­luo­ja­mą gan­dą, ne­va pa­nai­ki­nus ap­skri­čių vir­ši­nin­kų ad­mi­nist­ra­ci­jas gy­ven­to­jams rei­ka­lin­gos pa­slau­gos bus ati­to­lin­tos nuo žmo­nių. „Vals­ty­bi­nės funk­ci­jos, ku­rių ne­ga­li­ma de­le­guo­ti sa­vi­val­dy­bėms, iš tie­sų bus per­duo­tos mi­nis­te­ri­joms, – sa­ko mi­nist­ras. – Ta­čiau ei­li­niam pi­lie­čiui sa­vo rei­ka­lų tvar­ky­ti tik­rai ne­rei­kės va­žiuo­ti to­liau nei iki šiol. Mi­nis­te­ri­jų esa­mų struk­tū­rų pa­grin­du jų spe­cia­lis­tai, dirb­da­mi nuo­to­li­nė­se dar­bo vie­to­se (ap­skri­ty­se), vyk­dys mi­nis­te­ri­joms pa­ves­tas funk­ci­jas. Tik ne­rei­kia ma­ny­ti, kad tų mi­nis­te­ri­jų spe­cia­lis­tų bus tiek, kiek šiuo me­tu dar­buo­to­jų ap­skri­čių vir­ši­nin­kų ad­mi­nist­ra­ci­jo­se.“ Šiuo me­tu ap­skri­čių vir­ši­nin­kų ad­mi­nist­ra­ci­jo­se dir­ba apie 2,5 tūkst. dar­buo­to­jų.

Kas ko­kias funk­ci­jas pe­rims, Vy­riau­sy­bė jau pa­skirs­tė ir pa­tvir­ti­no nu­ta­ri­mu. Kas ko­kių įstai­gų stei­gė­jais taps ar­ba įgis įstai­gų da­li­nin­ko ar sa­vi­nin­ko tei­ses, dau­ge­liu at­ve­jų jau nu­ma­ty­ta, iš­sky­rus svei­ka­tos ap­sau­gos įstai­gas, dėl ku­rių ga­lu­ti­nai bus ap­si­spręs­ta po po­ros mė­ne­sių. Ta­čiau kad pro­ce­sai ju­dė­tų kuo spar­čiau, vi­si pri­va­lo at­lik­ti jiems pa­ves­tus na­mų dar­bus. Sie­kiant, kad per­skirs­čius funk­ci­jas jų vyk­dy­mas ir pa­slau­gų tei­ki­mas bū­tų ne­pert­rau­kia­mas, vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras R. Pa­lai­tis iš­siun­tė ofi­cia­lius raš­tus vi­sų mi­nis­te­ri­jų va­do­vams, at­kreip­da­mas jų dė­me­sį į tai, kad Vy­riau­sy­bė iki šių me­tų lapk­ri­čio 1 d. pri­va­lo pa­teik­ti Sei­mui įsta­ty­mų, ku­riais bū­tų per­skirs­ty­tos ap­skri­čių vir­ši­nin­kų ir jų ad­mi­nist­ra­ci­jų funk­ci­jos, nu­sta­to­mas ir (ar­ba) kei­čia­mas val­dy­mas aukš­tes­niuo­siuo­se ad­mi­nist­ra­ci­niuo­se vie­ne­tuo­se, pa­tai­sas.

Kai tik bu­vo pra­dė­ta svars­ty­ti, kas ko­kios įstai­gos stei­gė­ju, da­li­nin­ku ar sa­vi­nin­ku taps, pa­skli­do kal­bos, jog įstai­gos bus per­duo­da­mos, o fi­nan­sa­vi­mas ne­bus ski­ria­mas. Sup­rask, ta­pai įstai­gos stei­gė­ju, tai ir gal­vok, kaip ją iš­lai­ky­ti. „Drą­siai ga­liu pa­ti­kin­ti vi­sų sa­vi­val­dy­bių me­rus, nes kaip tik jie la­biau­siai ne­ri­mau­ja, kad vi­soms sa­vo veik­lą vyk­dy­sian­čioms įstai­goms, ku­rių stei­gė­jas, da­li­nin­kas ar sa­vi­nin­kas šiuo me­tu yra ap­skri­tis, fi­nan­sa­vi­mas iš vals­ty­bės biu­dže­to ir to­liau bus ski­ria­mas. Tai man pa­tvir­ti­no fi­nan­sų mi­nist­rė Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė. Sup­ran­ta­ma, sunk­me­čiu ski­ria­mų lė­šų su­ma grei­čiau­siai bus ma­žes­nė, ta­čiau tik­rai bus“, – sa­kė mi­nist­ras R. Pa­lai­tis.

Šian­dien ne­si­bo­di­ma klai­din­ti vi­suo­me­nę, ne­va ei­na­ma ne­nuo­sek­liai – pra­džio­je pa­nai­ki­na­mos ap­skri­tys, o po to bus gal­vo­ja­ma, ko­kius re­gio­nus su­for­muo­ti. „To­kios kal­bos – nie­kuo ne­pag­rįs­tas po­pu­liz­mas, – sa­ko mi­nist­ras R. Pa­lai­tis. – Apsk­ri­tys, kaip te­ri­to­ri­niai vie­ne­tai, iš­lie­ka. Nai­ki­na­ma tik vie­na iš gran­džių vi­sų taip ne­my­li­mos biu­rok­ra­ti­jos – ap­skri­čių vir­ši­nin­kų ad­mi­nist­ra­ci­jos.“ Kaip bu­vo iki šiol, taip ir ar­ti­miau­sio­je atei­ty­je iš­liks 10 te­ri­to­ri­nių vie­ne­tų. Dėl stam­bes­nių re­gio­nų, pa­lie­kant esa­mas ap­skri­tis, Vy­riau­sy­bė ap­si­spręs 2009 me­tų pa­bai­go­je. „Ta­čiau, esu įsi­ti­ki­nęs, juo­se ne­tu­rė­tų bū­ti sa­vi­val­dy­bių ar cent­ri­nės val­džios funk­ci­jas dub­liuo­jan­čių biu­rok­ra­ti­nių struk­tū­rų“, – sa­ko mi­nist­ras.Vio­le­ta KI­BU­RY­TĖ

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­riaus ve­dė­ja


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Pro 60 naujų durų – į išgražėjusias erdves
* Į knygą garbaus amžiaus moteris suguldė šeimos istoriją
* Paauglys šventiškai papuošė visą daugiabutį
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate atnaujintą Savivaldybės interneto svetainę vilkaviskis.lt?
Ji patogi ir patraukli.
Senoji buvo geresnė.
Toje svetainėje nenaršau.Kalbos patarimai

Ar galima įteikti nominaciją?
Žmonės, organizacijos yra nominuojami, tai yra įvardijama, už kokius nuopelnus jų kandidatūros teikiamos nominacijoms. Laureatams įteikiami simboliniai nominacijų žymenys – statulėlės ar pan. Tačiau nominacija neteikiama, nes ji – ne daiktas, kurį galima paimti.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas