„Santaka“ / Kybartiečius dusina kilometrinės vilkikų eilės

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda naujus klausos aparatus, kraujospūdžio matuoklius (40 Eur). Tel. 8 670 99 923.
Galioja iki: 2018-09-20 09:59:47

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-10 09:15

Dalinkitės:  


Per Ky­bar­tus be­si­drie­kian­čios vil­ki­kų ei­lės truk­do ir vai­ruo­to­jų, ir pės­čių­jų eis­mą.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Kybartiečius dusina kilometrinės vilkikų eilės

Eglė KVIESULAITIENĖ

Sa­vait­ga­lį ei­lės pa­sie­ny­je su Ru­si­ja pa­sie­kė re­kor­di­nį il­gį. Į ter­mi­na­lą ne­be­tel­pan­tys vil­ki­kai sto­vė­jo ne tik Ky­bar­tų mies­te, bet ei­lė sie­kė net Vir­ba­lio ka­pi­nes.

Su­dė­tin­ga si­tua­ci­ja pa­sie­ny­je su Ka­li­ning­ra­do sri­ti­mi tę­sia­si jau pust­re­čio mė­ne­sio. Ge­gu­žės pa­bai­go­je dėl sta­ty­bos bei re­konst­ruk­ci­jos dar­bų bu­vo už­da­ry­tas tarp­tau­ti­nis vals­ty­bės sie­nos pe­rė­ji­mo punk­tas Ramoniškės–Pograničnyj. Tad vi­sas au­to­mo­bi­lių ir ke­lei­vių srau­tas (vi­du­ti­niš­kai per mė­ne­sį mi­nė­tas kont­ro­lės punk­tas į abi pu­ses pra­leis­da­vo apie 27,5 tūkst. as­me­nų) pa­trau­kė į Ru­si­ją per Ky­bar­tų ir Pa­ne­mu­nės pa­sie­nio kont­ro­lės punk­tus. Di­džio­ji da­lis vis dėl­to te­ko Ky­bar­tams.

Vi­są šį lai­ką ne­pa­to­gu­mus ken­tę ky­bar­tie­čiai praė­ju­sią sa­vai­tę jau ne­be­ga­lė­jo taiks­ty­tis su su­si­da­riu­sia si­tua­ci­ja, nes ei­lės dar pa­di­dė­jo, o sa­vait­ga­lį tie­siog mu­šė re­kor­dus. Penk­ta­die­nio ry­tą į ei­lę sto­ję vil­ki­kų vai­ruo­to­jai sie­ną kir­to tik sek­ma­die­nį. Po po­rą pa­rų ei­lė­se pra­lau­kę vai­ruo­to­jai pik­ti­no­si to­kia tvar­ka ir keiks­no­jo mui­ti­nin­kus bei pa­sie­nie­čius, o ky­bar­tie­čiai – ne tik juos, bet ir tvar­kos ne­ga­lin­tį įves­ti se­niū­ną. Dėl ke­lius už­sto­ju­sių di­džiu­lių ma­ši­nų bu­vo sun­ku įva­žiuo­ti į kie­mus, ma­ši­nos truk­dė ma­to­mu­mą ir vai­ruo­to­jams, ir per ke­lią ei­nan­tiems pės­tie­siems. Vil­ki­kų vai­ruo­to­jai ne­si­var­gi­no pė­din­ti ke­lis ki­lo­met­rus į ter­mi­na­lą, tad „gam­ti­nius rei­ka­lus“ at­li­ki­nė­jo pa­krū­mė­se. Ap­lin­ki­niai gy­ven­to­jai pa­kliu­vo į ne­pa­vy­dė­ti­ną si­tua­ci­ją.

Ky­bar­tų se­niū­nas Aud­rius Bal­bie­rius pri­pa­ži­no, kad iš­klau­sė ne tik žo­di­nius ky­bar­tie­čių prie­kaiš­tus. Se­niū­ni­jos elekt­ro­ni­nio pa­što ad­re­su at­skrie­jo ne­tgi žei­džian­čio tu­ri­nio laiš­kų, prie­kaiš­tau­jan­čių se­niū­nui. Ta­čiau Ky­bar­tų se­niū­ni­jos va­do­vas ti­ki­na pa­da­ręs vis­ką, jog pro­ble­ma bū­tų iš­spręs­ta. Jis krei­pė­si ir į ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės va­do­vus, ir į po­li­ci­ją, kad baus­tų drau­džia­mo­se vie­to­se sto­vin­čius vil­ki­kų vai­ruo­to­jus. Ta­čiau vi­siems aiš­ku, kad baus­mės si­tua­ci­jos įkai­tais ta­pu­siems vai­ruo­to­jams pro­ble­mos neišsp­ręs. Ją tu­ri spręsti pa­sie­nio tarnybos.

Prieš ke­le­tą me­tų įkur­to Ky­bar­tų ter­mi­na­lo dar­buo­to­jai taip pat pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis ga­li tik skės­čio­ti ran­ko­mis. Net ir ban­dy­da­mi tal­piau „su­grūs­ti“ sa­vo ei­lės lau­kian­čius au­to­mo­bi­lius, vi­sų su­tal­pin­ti ne­ga­li. Ke­lias­de­šimt au­to­mo­bi­lių vis tiek lie­ka lauk­ti gat­vė­je.

Va­kar ry­te prie sie­nos lau­kė jau ma­žiau au­to­mo­bi­lių – apie 190 vil­ki­kų. Jų vilks­ti­nė J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­ve bu­vo nu­si­drie­ku­si iki Ky­bar­tų pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­sta­to. Ei­lė­je vil­ki­kų vai­ruo­to­jams teks pra­leis­ti apie 30 val.

Ky­bar­tų pa­sie­nio už­kar­dos va­das Aud­rius Šan­ta­ras pa­ti­ki­no, kad Lie­tu­vos pu­sės pa­rei­gū­nai da­ro vis­ką, jog ei­lių iš vi­so ne­lik­tų. Pa­sie­nio pa­rei­gū­nas sa­kė ne­ga­lįs paaiš­kin­ti, dėl ko pa­sta­rą­ją sa­vai­tę taip pa­di­dė­jo kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių srau­tas, bet ti­ki­si, kad šią sa­vai­tę jis tik­rai su­ma­žės. Per die­ną į Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ją šiuo me­tu at­vyks­ta apie 150 kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių, pa­na­šiai tiek pat ker­ta sie­ną ir iš mū­sų ša­lies te­ri­to­ri­jos. Sek­ma­die­nį į Lie­tu­vą at­vy­ko 163 vil­ki­kai, iš­vy­ko 162.

Mū­sų pa­sie­nio ir mui­ti­nės pa­rei­gū­nai per va­lan­dą ga­li pra­leis­ti apie 12 au­to­mo­bi­lių. Ru­si­jos pa­sie­nio kont­ro­lės punk­to ga­li­my­bės kur kas ma­žes­nės, nors dir­ba ge­ro­kai dau­giau žmo­nių.

Ru­si­jos pa­sie­nio kont­ro­lės punk­te kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių tik­ri­ni­mui skir­ta tik vie­na vie­ta, Lie­tu­vo­je – po dvi į abi pu­ses.

Pap­ras­tai Ru­si­jos pa­sie­nie­čiai per va­lan­dą į sa­vo te­ri­to­ri­ją įsi­lei­džia tik 5 au­to­mo­bi­lius. Lie­tu­vos pa­sie­nio tar­ny­bos dėl pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis pa­di­dė­ju­sio kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių srau­to ir su­si­da­riu­sių ei­lių krei­pė­si į Ru­si­jos pa­rei­gū­nus. Jie at­si­žvel­gė ir pa­di­di­no punk­to pra­lai­du­mą iki 6–7 au­to­mo­bi­lių per va­lan­dą, ta­čiau ga­li­my­bės vis dėl­to ri­bo­tos.

Net­ru­kus Ru­si­jos pa­sie­ny­je tu­rė­tų pra­dė­ti veik­ti nau­jas punk­tas, ku­rio pra­lai­du­mas bus kur kas di­des­nis. Ti­ki­ma­si, kad tuo­met pro­ble­mos ga­lu­ti­nai bus iš­spręs­tos ir ei­lių ne­be­liks.

Ky­bar­tų ke­lio po­sto pa­rei­gū­nai ti­ki­si, jog ky­bar­tie­čiai ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis pa­jus, kad ei­lės mąž­ta. Mat nuo rugp­jū­čio 10 d. vi­dur­die­nio pra­dė­jo veik­ti nau­jai įreng­tas Ramoniškių–Pograničnyj kont­ro­lės punk­tas. Tad da­lis vil­ki­kų per sie­ną trauks ki­tu ke­liu, o Ky­bar­tai su­grįš į se­ną­jį gy­ve­ni­mo rit­mą.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Remonto darbai miesto centre greitai nesibaigs
* Vištytyje viešėjo užsienio šalių diplomatai
* Būsima dizainerė įkvėpimo semiasi Islandijoje
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate naujuosius Vilkaviškio riboženklius?
Profesionalus darbas.
Vaizdas nuvylė.
Dar nemačiau.
Senieji buvo geresni.Kalbos patarimai

Nei rinkiminė kampanija, nei priešrinkiminiai pažadai
Iš abstraktų nereikėtų daryti vedinių su priesaga -inis. Taigi turėtų būti ne rinkiminė, o rinkimų apygarda, apylinkė, kampanija, komisija, kova, laida, programa, o priešrinkiminius debatus ar pažadus reikia keisti į debatus prieš rinkimus; pažadus, duotus prieš rinkimus.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas