„Santaka“ / Kybartiečius dusina kilometrinės vilkikų eilės

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-10 09:15

Dalinkitės:  


Per Ky­bar­tus be­si­drie­kian­čios vil­ki­kų ei­lės truk­do ir vai­ruo­to­jų, ir pės­čių­jų eis­mą.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Kybartiečius dusina kilometrinės vilkikų eilės

Eglė KVIESULAITIENĖ

Sa­vait­ga­lį ei­lės pa­sie­ny­je su Ru­si­ja pa­sie­kė re­kor­di­nį il­gį. Į ter­mi­na­lą ne­be­tel­pan­tys vil­ki­kai sto­vė­jo ne tik Ky­bar­tų mies­te, bet ei­lė sie­kė net Vir­ba­lio ka­pi­nes.

Su­dė­tin­ga si­tua­ci­ja pa­sie­ny­je su Ka­li­ning­ra­do sri­ti­mi tę­sia­si jau pust­re­čio mė­ne­sio. Ge­gu­žės pa­bai­go­je dėl sta­ty­bos bei re­konst­ruk­ci­jos dar­bų bu­vo už­da­ry­tas tarp­tau­ti­nis vals­ty­bės sie­nos pe­rė­ji­mo punk­tas Ramoniškės–Pograničnyj. Tad vi­sas au­to­mo­bi­lių ir ke­lei­vių srau­tas (vi­du­ti­niš­kai per mė­ne­sį mi­nė­tas kont­ro­lės punk­tas į abi pu­ses pra­leis­da­vo apie 27,5 tūkst. as­me­nų) pa­trau­kė į Ru­si­ją per Ky­bar­tų ir Pa­ne­mu­nės pa­sie­nio kont­ro­lės punk­tus. Di­džio­ji da­lis vis dėl­to te­ko Ky­bar­tams.

Vi­są šį lai­ką ne­pa­to­gu­mus ken­tę ky­bar­tie­čiai praė­ju­sią sa­vai­tę jau ne­be­ga­lė­jo taiks­ty­tis su su­si­da­riu­sia si­tua­ci­ja, nes ei­lės dar pa­di­dė­jo, o sa­vait­ga­lį tie­siog mu­šė re­kor­dus. Penk­ta­die­nio ry­tą į ei­lę sto­ję vil­ki­kų vai­ruo­to­jai sie­ną kir­to tik sek­ma­die­nį. Po po­rą pa­rų ei­lė­se pra­lau­kę vai­ruo­to­jai pik­ti­no­si to­kia tvar­ka ir keiks­no­jo mui­ti­nin­kus bei pa­sie­nie­čius, o ky­bar­tie­čiai – ne tik juos, bet ir tvar­kos ne­ga­lin­tį įves­ti se­niū­ną. Dėl ke­lius už­sto­ju­sių di­džiu­lių ma­ši­nų bu­vo sun­ku įva­žiuo­ti į kie­mus, ma­ši­nos truk­dė ma­to­mu­mą ir vai­ruo­to­jams, ir per ke­lią ei­nan­tiems pės­tie­siems. Vil­ki­kų vai­ruo­to­jai ne­si­var­gi­no pė­din­ti ke­lis ki­lo­met­rus į ter­mi­na­lą, tad „gam­ti­nius rei­ka­lus“ at­li­ki­nė­jo pa­krū­mė­se. Ap­lin­ki­niai gy­ven­to­jai pa­kliu­vo į ne­pa­vy­dė­ti­ną si­tua­ci­ją.

Ky­bar­tų se­niū­nas Aud­rius Bal­bie­rius pri­pa­ži­no, kad iš­klau­sė ne tik žo­di­nius ky­bar­tie­čių prie­kaiš­tus. Se­niū­ni­jos elekt­ro­ni­nio pa­što ad­re­su at­skrie­jo ne­tgi žei­džian­čio tu­ri­nio laiš­kų, prie­kaiš­tau­jan­čių se­niū­nui. Ta­čiau Ky­bar­tų se­niū­ni­jos va­do­vas ti­ki­na pa­da­ręs vis­ką, jog pro­ble­ma bū­tų iš­spręs­ta. Jis krei­pė­si ir į ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės va­do­vus, ir į po­li­ci­ją, kad baus­tų drau­džia­mo­se vie­to­se sto­vin­čius vil­ki­kų vai­ruo­to­jus. Ta­čiau vi­siems aiš­ku, kad baus­mės si­tua­ci­jos įkai­tais ta­pu­siems vai­ruo­to­jams pro­ble­mos neišsp­ręs. Ją tu­ri spręsti pa­sie­nio tarnybos.

Prieš ke­le­tą me­tų įkur­to Ky­bar­tų ter­mi­na­lo dar­buo­to­jai taip pat pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis ga­li tik skės­čio­ti ran­ko­mis. Net ir ban­dy­da­mi tal­piau „su­grūs­ti“ sa­vo ei­lės lau­kian­čius au­to­mo­bi­lius, vi­sų su­tal­pin­ti ne­ga­li. Ke­lias­de­šimt au­to­mo­bi­lių vis tiek lie­ka lauk­ti gat­vė­je.

Va­kar ry­te prie sie­nos lau­kė jau ma­žiau au­to­mo­bi­lių – apie 190 vil­ki­kų. Jų vilks­ti­nė J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­ve bu­vo nu­si­drie­ku­si iki Ky­bar­tų pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­sta­to. Ei­lė­je vil­ki­kų vai­ruo­to­jams teks pra­leis­ti apie 30 val.

Ky­bar­tų pa­sie­nio už­kar­dos va­das Aud­rius Šan­ta­ras pa­ti­ki­no, kad Lie­tu­vos pu­sės pa­rei­gū­nai da­ro vis­ką, jog ei­lių iš vi­so ne­lik­tų. Pa­sie­nio pa­rei­gū­nas sa­kė ne­ga­lįs paaiš­kin­ti, dėl ko pa­sta­rą­ją sa­vai­tę taip pa­di­dė­jo kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių srau­tas, bet ti­ki­si, kad šią sa­vai­tę jis tik­rai su­ma­žės. Per die­ną į Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ją šiuo me­tu at­vyks­ta apie 150 kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių, pa­na­šiai tiek pat ker­ta sie­ną ir iš mū­sų ša­lies te­ri­to­ri­jos. Sek­ma­die­nį į Lie­tu­vą at­vy­ko 163 vil­ki­kai, iš­vy­ko 162.

Mū­sų pa­sie­nio ir mui­ti­nės pa­rei­gū­nai per va­lan­dą ga­li pra­leis­ti apie 12 au­to­mo­bi­lių. Ru­si­jos pa­sie­nio kont­ro­lės punk­to ga­li­my­bės kur kas ma­žes­nės, nors dir­ba ge­ro­kai dau­giau žmo­nių.

Ru­si­jos pa­sie­nio kont­ro­lės punk­te kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių tik­ri­ni­mui skir­ta tik vie­na vie­ta, Lie­tu­vo­je – po dvi į abi pu­ses.

Pap­ras­tai Ru­si­jos pa­sie­nie­čiai per va­lan­dą į sa­vo te­ri­to­ri­ją įsi­lei­džia tik 5 au­to­mo­bi­lius. Lie­tu­vos pa­sie­nio tar­ny­bos dėl pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis pa­di­dė­ju­sio kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių srau­to ir su­si­da­riu­sių ei­lių krei­pė­si į Ru­si­jos pa­rei­gū­nus. Jie at­si­žvel­gė ir pa­di­di­no punk­to pra­lai­du­mą iki 6–7 au­to­mo­bi­lių per va­lan­dą, ta­čiau ga­li­my­bės vis dėl­to ri­bo­tos.

Net­ru­kus Ru­si­jos pa­sie­ny­je tu­rė­tų pra­dė­ti veik­ti nau­jas punk­tas, ku­rio pra­lai­du­mas bus kur kas di­des­nis. Ti­ki­ma­si, kad tuo­met pro­ble­mos ga­lu­ti­nai bus iš­spręs­tos ir ei­lių ne­be­liks.

Ky­bar­tų ke­lio po­sto pa­rei­gū­nai ti­ki­si, jog ky­bar­tie­čiai ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis pa­jus, kad ei­lės mąž­ta. Mat nuo rugp­jū­čio 10 d. vi­dur­die­nio pra­dė­jo veik­ti nau­jai įreng­tas Ramoniškių–Pograničnyj kont­ro­lės punk­tas. Tad da­lis vil­ki­kų per sie­ną trauks ki­tu ke­liu, o Ky­bar­tai su­grįš į se­ną­jį gy­ve­ni­mo rit­mą.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas