„Santaka“ / Susilaukę pirmagimės vilkaviškiečiai ėmėsi sauskelnių verslo

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda ekologiškai užaugintą mėsinę kiaulę (apie 200 kg svorio, 1,70 Eur už kg). Tel. 8 670 98 550.
Galioja iki: 2019-02-21 13:54:29

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01

Parduoda arba išnuomuoja 3 ha žemės Vilkupių kaime. Tel. 8 626 38 767.
Galioja iki: 2019-02-28 08:11:49

Parduoda naudotą 6 stalčių šaldiklį BOSCH, šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-02-28 08:12:20Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-07 07:28

Dalinkitės:  


Ri­ma Gra­žu­lie­nė duk­ry­tę Aus­tė­ją su daug­kar­ti­nė­mis saus­kel­nė­mis au­gi­na nuo pu­sant­ro mė­ne­sio ir abi at­ro­do tuo pa­ten­kin­tos.

Autorės nuotr.


Susilaukę pirmagimės vilkaviškiečiai ėmėsi sauskelnių verslo

Kristina VAITKEVIČIENĖ

Vil­ka­viš­kie­čiai Ne­ri­jus ir Ri­ma Gra­žu­liai – jau­na su­tuok­ti­nių po­ra, au­gi­nan­ti de­šim­ties mė­ne­sių duk­re­lę Aus­tė­ją. At­ro­dy­tų – nie­kuo neiš­sis­ki­rian­ti šei­ma, tu­rin­ti sa­vo džiaugs­mų ir rū­pes­čių. Ta­čiau pa­bend­ra­vus ar­ti­miau nu­ste­bi­na jau­nų žmo­nių at­sa­ko­my­bės jaus­mas, po­žiū­ris į su­pan­čią ap­lin­ką ir at­ža­lų au­gi­ni­mą bei ne­tra­di­ci­nis jų vers­las – daug­kar­ti­nių saus­kel­nių siu­vi­mas.Įp­ras­tos saus­kel­nės ne­ti­ko

– Dar ta­da, kai lau­kiau­si, tie­siog ži­no­jau, kad sa­vo vai­ką au­gin­siu vys­tyk­luo­se, – pa­sa­ko­jo Aus­tė­jos ma­my­tė. – Jau se­no­kai tu­rė­jau in­for­ma­ci­jos, kad yra to­kios daug­kar­ti­nės saus­kel­nės, ku­rių ne­rei­kia kiek­vie­ną­kart keis­ti, ir rū­be­liai lie­ka sau­si. Įsi­gi­li­nau ir jau nėš­tu­mo pa­bai­go­je pra­dė­jau siū­ti.

Ta­čiau Aus­tė­ja gi­mė tri­mis sa­vai­tė­mis anks­čiau, ir ma­my­tė saus­kel­nių bu­vo spė­ju­si pa­si­siū­ti ne­daug, tad iš­skal­bu­si me­džia­gi­nes tu­rė­jo nau­do­ti pirk­tas vien­kar­ti­nes. Iš­ban­dė vi­sų fir­mų ga­mi­na­mas saus­kel­nes, ku­rių tik ga­li­ma gau­ti par­duo­tu­vė­se, bet nė vie­nos ne­ti­ko jaut­riai nau­ja­gi­mės ode­lei.

Ri­ma pa­ste­bė­jo, kad su na­tū­ra­lio­mis, jos pa­čios pa­siū­to­mis saus­kel­nė­mis mer­gai­tė jau­čia­si daug ge­riau, ta­dėl kai tik su­stip­rė­jo, pa­si­siu­vo dar de­vy­nio­li­ka. Tiek jų už­te­ko, kad skalb­ti rei­kė­tų tik kas dvi tris die­nas ir ne­rei­kė­tų nau­do­ti vien­kar­ti­nių. Da­bar Aus­tė­ja mie­ga ra­miai ir ne­ky­la jo­kių pro­ble­mų dėl su­dir­gin­tos ode­lės. Bė­dų dėl šla­pios lo­vos ar per­mir­ku­sių rū­be­lių taip pat ne­pa­si­tai­kė – vis­kas lie­ka sau­sa, šva­ru.

– Da­bar nuo­lat nau­do­ja­me pen­kio­li­ka saus­kel­nių, nes tiek už­ten­ka, kad ne­rei­kė­tų skalb­ti kas­dien, – sa­kė jau­na ma­ma.Vil­no­nės kel­nai­tės ne­grau­žia

Jau­na ma­ma sa­kė, kad tik­rai ne­rei­kia bai­min­tis, jog na­muo­se ims jaus­tis ne­ma­lo­nus kva­pas. Ji pa­ti jau ku­ris lai­kas au­gi­na duk­re­lę, nau­do­da­ma tik šias saus­kel­nes, ir to­kiais ne­pa­to­gu­mais ne­si­skun­džia. Tie­siog rei­kia tu­rė­ti ki­bi­rą su dang­čiu ir, prieš me­tant į jį pa­nau­do­tas saus­kel­nes, pra­ska­lau­ti van­de­niu.

Na­tū­ra­liai ki­lo klau­si­mas, ko­dėl anks­čiau ma­mos, au­gin­da­mos kū­di­kius vys­tyk­luo­se, pa­tir­da­vo įvai­rių sun­ku­mų. Juk ne vie­na pri­si­mi­nu­si pa­dū­sau­ja, jog „anais lai­kais“ vai­kus au­gin­ti bu­vo tik­rai sun­ku.

– Ta­da ma­mos, ma­tyt, ne­ži­no­jo apie vil­nos sa­vy­bes ne­pra­leis­ti drėg­mės, – šyp­so­jo­si Ri­ma. – Tuo me­tu daug kas bu­vo ki­taip.

Pak­laus­ta, ar ne­grau­žia vai­ku­čiui vil­no­nės kel­nai­tės, Ri­ma ro­dė, jog jos nau­do­ja­ma vil­na yra la­bai švel­ni. O kad vi­siš­kai ne­pra­leis­tų drėg­mės, ją rei­kia la­no­li­zuo­ti spe­cia­liu skys­čiu.Neį­ti­kė­ti­nai pa­pras­tas bū­das

Kad bū­tų su­pran­ta­ma, kaip vei­kia vi­sa daug­kar­ti­nių saus­kel­nių „sis­te­ma“, tu­rė­tu­me paaiš­kin­ti, kad tai – li­pu­kais už­se­ga­mos fla­ne­li­nės kel­nai­tės, for­ma la­bai pa­na­šios į vien­kar­ti­nes saus­kel­nes. Į jų vi­dų de­da­mas fro­ti­nis įklo­tas, ku­rį leng­vai ga­li­ma išim­ti, kad iš­skal­bus vi­sas komp­lek­tas grei­čiau iš­džiū­tų. Ant ši­tų saus­kel­nių mau­na­mos vil­no­nės kel­nai­tės, ku­rios ne­pra­lei­džia drėg­mės.

Pa­sak jau­nos ma­mos, ki­tos mo­te­rys pra­šo, kad siū­da­ma saus­kel­nes ji įklo­tus tie­siog įsiū­tų į vi­dų. Ten­ka paaiš­kin­ti, jog to­kios saus­kel­nės la­bai il­gai džiūs­ta – pri­rei­kia net tri­jų ke­tu­rių pa­rų, o išė­mus fro­ti­nį prie­dą džio­vin­ti už­ten­ka pa­rą. Jei sau­lė­ta – pa­kan­ka ir die­nos. Vil­no­nių kel­nai­čių Ri­ma sa­kė be­veik ne­skal­bian­ti, jų už­ten­ka dve­jų.Įgū­džius for­muo­ja „at­pras­tu­kės“

Ri­ma sa­kė, jog ne tik džiau­gia­si eko­lo­giš­kai ir svei­kai au­gi­nan­ti sa­vo kū­di­kį, bet ir su­tau­pan­ti pi­ni­gų. Tai jau­nai šei­mai yra la­bai svar­bu.

– Me­džia­ga kai­na­vo apie 20 li­tų, ke­li ne­bū­ti­nai nau­ji fro­ti­niai rankš­luos­čiai – apie 30 li­tų. Su to­mis pa­čio­mis saus­kel­nė­mis duk­ra au­ga nuo pu­sant­ro mė­ne­sio, – džiau­gia­si rū­pes­tin­ga ma­my­tė. – Da­bar rei­kės pa­si­siū­ti „at­pras­tu­kes“, mat mer­gai­tė jau muis­to­si, kol už­se­gu saus­kel­nes. O kol už­mau­nu vil­no­nes kel­nai­tes, ji at­si­se­ga li­pu­kus.

Pa­sak jau­nos ma­mos, „at­pras­tu­kės“ – tai pa­pras­tos kel­nai­tės, su ku­rio­mis kū­di­kis jau­čia, ka­da at­si­tin­ka „ava­ri­ja“, ir nuo ta­da jau pra­ti­na­mas nau­do­tis nak­ti­puo­džiu. Di­des­nius, pu­sant­rų me­tų, vai­ku­čius au­gi­nan­čios ma­mos sa­kė, kad jų ma­žy­liai su „puo­du­ku“ su­si­drau­ga­vo per sa­vai­tę, mat bū­da­mi to­kio am­žiaus jie jau ga­li su­pras­ti sa­vo veiks­mų pra­smę.Sten­gia­si dėl ki­tų kū­di­kių

Taip pa­ti au­gi­nan­ti sa­vo kū­di­kį Ri­ma su­gal­vo­jo su­kur­ti vers­lą ir siū­ti saus­kel­nes ne tik sa­vo vai­ku­čiui. Prie siu­vi­mo pri­si­de­da ir vy­ras Ne­ri­jus, to­dėl jis įsi­gi­jo vers­lo liu­di­ji­mą. Su­tuok­ti­niai ne­tgi su­kū­rė sa­vo in­ter­ne­ti­nę sve­tai­nę www.ma­zy­liui.com.

Su ki­to­mis ma­mo­mis Ri­ma pa­tir­ti­mi da­li­ja­si in­ter­ne­tu. Su­ži­no­ju­sios apie jos siu­va­mas saus­kel­nes, ne vie­na pa­gei­dau­ja šių ga­mi­nių įsi­gy­ti. Taip šei­ma pri­si­du­ria li­tą ki­tą prie gau­na­mų pa­ja­mų. Pa­sak Ri­mos, daug iš to­kio vers­lo neuž­dirb­si, bet no­ri­si pa­dė­ti ma­žy­liams. Iš ma­mų pa­sa­ko­ji­mų ji ži­no apie to­kias pa­čias pro­ble­mas, ko­kios ki­lo jų dukrytei, kol bu­vo nau­do­ja­mos pirk­ti­nės vien­kar­ti­nės saus­kel­nės.

Nors už­sie­ny­je ir kai kur mū­sų ša­ly­je ši­to­kios daug­kar­ti­nės saus­kel­nės jau nau­do­ja­mos, Vil­ka­viš­ky­je Ri­ma bu­vo be­ne pir­mo­ji to­kia ne­ste­reo­ti­piš­kai mąs­tan­ti ma­ma. Ji pa­sa­ko­jo, jog kū­di­kį lan­ky­ti atė­ju­si slau­gy­to­ja iš po­lik­li­ni­kos la­bai nu­ste­bo pa­ma­čiu­si, ko­kias nau­jo­ves taiko jau­na ma­my­tė. Pri­žiū­rin­tys me­di­kai ir­gi gy­rė šį su­ma­nu­mą.

Vil­ka­viš­ky­je Ri­ma ma­mų sa­vo siu­va­mo­mis nau­jo­vė­mis dar „neužk­rė­tė“. Tie­sa, kai jos bu­vu­si bend­rak­la­sė pa­no­ro vai­ką au­gin­ti nau­do­da­ma tik tra­di­ci­nius mar­lės vys­tyk­lus, Ri­ma jai pla­čiau pa­pa­sa­ko­jo apie daug­kar­ti­nes saus­kel­nes. Da­bar drau­gė sėk­min­gai de­ri­na abie­jų rū­šių vys­tyk­lus.

Įdo­miau­sia, jog jau­nos mo­ters pro­fe­si­ja su siu­vi­mu vi­sai ne­su­si­ju­si. Ji, prieš išei­da­ma mo­ti­nys­tės ato­sto­gų, dir­bo so­cia­li­nio dar­bo or­ga­ni­za­to­re Vil­ka­viš­kio se­niū­ni­jo­je.Kai­nuo­ja ge­ro­kai pi­giau

Pa­sak R. Gra­žu­lie­nės, net pirk­da­mi jos siū­tas saus­kel­nes, o ne siū­da­mie­si pa­tys, jau­ni tė­vai su­tau­py­tų pi­ni­gų. Vie­nos daug­kar­ti­nės fla­ne­li­nės saus­kel­nės su fro­ti­niu įklo­tu kai­nuo­ja 17 li­tų, o vil­no­nės kel­nai­tės – nuo 36 iki 38 li­tų. At­vež­ti­nės to­kios saus­kel­nės, ku­rios par­da­vi­nė­ja­mos di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se, kai­nuo­ja nuo 50 iki 70 Lt, o vil­no­nės kel­nai­tės – ir iki 90 Lt. Tad, pa­ly­gin­ti su vien­kar­ti­nė­mis, ku­rių rei­kia pirk­ti nuo­lat, daug­kar­ti­nės at­siei­na kur kas pi­giau. Vilkaviškietė dar mez­ga ir ko­ji­ny­tes, pirš­ti­nes kū­di­kiams, siu­va ki­to­kius ga­mi­nius.

Moteris teigė, jog anks­čiau, kol nau­do­jo vien­kar­ti­nes saus­kel­nes, jų šei­ma šioms reik­mėms iš­leis­da­vo per 50 li­tų kas sa­vai­tę, per mė­ne­sį – apie 250 li­tų. Tai­gi, au­gan­čiam kū­di­kiui iki me­tų pri­reik­tų apie 3000 li­tų. Daug­kar­ti­nėms saus­kel­nėms iš­lei­dus po­rą tre­je­tą šim­tų li­tų, dau­giau iš­lai­dų ne­bū­tų.

Ri­ma sa­kė skai­čiu­si, jog kū­di­kis aug­da­mas su­nau­do­ja apie to­ną vien­kar­ti­nių saus­kel­nių, ku­rioms suir­ti pri­rei­kia dau­giau nei šim­to me­tų. Tad jau­na mo­te­ris ma­no, jog žmo­nės tu­rė­tų pa­gal­vo­ti ir apie eko­lo­gi­ją, o ne rink­tis leng­viau­sią ke­lią ir pa­vers­ti že­mę nau­do­tų saus­kel­nių są­var­ty­nu.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vasario 16-oji Vilkaviškyje: istorinė kartų jungtis
* Klausimas valdžiai: išlaikyti ar uždaryti?
* Kandidatams į merus nevengta užduoti ir nepatogių klausimų
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą į merus balsuotumėte?
Sauleną Aželską
Žilviną Gelgotą
Valentiną Gražulį
Algirdą NeiberkąKalbos patarimai

Ar vartotinas junginys „bendrai paėmus“?
Ne, prieveiksmis „bendrai“ nevartotinas kaip apibendrinamasis žodis, vartotina apskritai paėmus. Pvz.: Bendrai (= Apskritai ) paėmus, rezultatai buvo neblogi.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas