„Santaka“ / Rajono Savivaldybės tarybos sprendimai, patvirtinti liepos 31 dieną

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda dvivagę bulviasodę, vienvagę transporterinę bulviakasę, bulvių kauptuką su virbalinėmis akėčiomis, nebrangiai – miegamojo komplektą (7 dalių), sekciją, 2 senovines lovas, senovinę spintą. Tel. 8 687 46 306.
Galioja iki: 2019-03-25 10:47:40

Parduoda 1 kambario butą Vilniaus g. 8, Vilkaviškyje . Namas renovuotas, kaimynai ramūs ir tvarkingi, maži mokesčiai. Tel. 8 654 25 407.
Galioja iki: 2019-03-28 08:20:53

Parduoda šiaudapjovę („akselinę“) su vien-faziu vokišku varikliu, 4 vasarines padangas 185/70 R14. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-03-28 14:17:35

Parduoda 3 kambarių butą Lauko g., Vilkaviškyje (V a.), garažą prie Vilkaviškio ligoninės. Tel. 8 606 04 963.
Galioja iki: 2019-03-29 16:14:49

Dovanoja sofą. Tel. 8 680 79 928.
Galioja iki: 2019-03-31 10:58:01

Parduoda nedidelį namą Virbalyje (reikalingas remontas), 900 l talpos aliumininę talpyklą su čiaupu. Tel. 8 682 56 943.
Galioja iki: 2019-04-01 11:06:38Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-05 23:01

Dalinkitės:  


Rajono Savivaldybės tarybos sprendimai, patvirtinti liepos 31 dieną

Nr. B-TS-879 „Dėl že­mės skly­po Rū­dos k., Gi­žų sen., Vil­ka­viš­kio r. sav., pa­da­li­ji­mo ir vie­no iš jų pa­grin­di­nės tiks­li­nės že­mės nau­do­ji­mo pa­skir­ties kei­ti­mo de­ta­lio­jo pla­no tvir­ti­ni­mo“ – pa­tvir­tin­tas bend­ra tvar­ka pa­reng­tas 2,0204 ha plo­to že­mės ūkio pa­grin­di­nės tiks­li­nės že­mės nau­do­ji­mo pa­skir­ties, ki­to že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės skly­po pa­da­li­ji­mo į du skly­pus, 0,0485 ha plo­to skly­pui nu­ma­tant ki­tą pa­grin­di­nę tiks­li­nę že­mės nau­do­ji­mo pa­skir­tį, in­ži­ne­ri­nės inf­rast­ruk­tū­ros te­ri­to­ri­jos bū­dą, su­si­sie­ki­mo ir in­ži­ne­ri­nių ko­mu­ni­ka­ci­jų ap­tar­na­vi­mo ob­jek­tų sta­ty­bos po­bū­dį ir 1,9719 ha plo­to že­mės skly­pui pa­lie­kant že­mės ūkio pa­grin­di­nę tiks­li­nę že­mės nau­do­ji­mo pa­skir­tį, de­ta­lu­sis pla­nas;

Nr. B-TS-880 „Dėl vien­kar­ti­nės fi­nan­si­nės pa­ra­mos sky­ri­mo“ – pa­ra­ma skir­ta trims ra­jo­no gy­ven­to­joms;

Nr. B-TS-881 „Dėl Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nės mo­kyk­los reor­ga­ni­za­vi­mo“ – nu­spręs­ta reor­ga­ni­zuo­ti vi­du­ri­nę mo­kyk­lą skai­dy­mo bū­du; skai­dy­mo bū­das – pa­da­li­ji­mas, pa­da­li­jant ją ir jos pa­grin­du įstei­giant Vil­ka­viš­kio pra­di­nę mo­kyk­lą (vyk­do­ma prieš­mo­kyk­li­nio, pra­di­nio ug­dy­mo pro­gra­mos) ir Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries pa­grin­di­nę mo­kyk­lą (vyk­do­ma pa­grin­di­nio ug­dy­mo pro­gra­ma);

Nr. B-TS-882 „Dėl As­tos Straz­die­nės sky­ri­mo į Vil­ka­viš­kio pra­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­rei­gas ir tar­ny­bi­nio at­ly­gi­ni­mo koe­fi­cien­to nu­sta­ty­mo“ – A. Straz­die­nė pa­skir­ta į di­rek­to­riaus pa­rei­gas nuo 2009 m. rug­sė­jo 1 d., nu­sta­ty­tas at­ly­gi­ni­mo koe­fi­cien­tas – 26,15;

Nr. B-TS-883 „Dėl mo­kyk­li­nio au­to­bu­so“ – nu­spręs­ta pe­rim­ti Sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bėn sa­va­ran­kiš­ka­jai funk­ci­jai – bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų mo­ki­nių, gy­ve­nan­čių kai­mo gy­ve­na­mo­sio­se vie­to­vė­se, neat­ly­gin­ti­no pa­vė­žė­ji­mo į mo­kyk­las ir į na­mus or­ga­ni­za­vi­mui įgy­ven­din­ti – šiuo me­tu Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­do­mą mo­kyk­li­nį au­to­bu­są;

Nr. B-TS-884 „Dėl Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čio tur­to per­da­vi­mo Vil­ka­viš­kio ra­jo­no Gra­žiš­kių vi­du­ri­nei mo­kyk­lai“ – mo­kyk­lai per­duo­tas val­dy­ti, nau­do­ti ir dis­po­nuo­ti pa­ti­kė­ji­mo tei­se tur­tas: lop­še­lio-dar­že­lio pa­sta­tas, pa­vė­si­nės, mo­kyk­los pa­sta­tas, ka­mi­nas, kie­mo rū­sys, bend­ra­bu­tis;

Nr. B-TS-885 „Dėl Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čio tur­to per­da­vi­mo Vil­ka­viš­kio ra­jo­no Pil­viš­kių „San­ta­kos“ gim­na­zi­jai“ – gim­na­zi­jai per­duo­tas val­dy­ti, nau­do­ti ir dis­po­nuo­ti pa­ti­kė­ji­mo tei­se tur­tas – mo­kyk­los pa­tal­pa;

Nr. B-TS-886 „Dėl Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čio tur­to per­da­vi­mo Vil­ka­viš­kio ra­jo­no spor­to mo­kyk­lai“ – mo­kyk­lai per­duo­tas val­dy­ti, nau­do­ti ir dis­po­nuo­ti pa­ti­kė­ji­mo tei­se tur­tas: ne­gy­ve­na­mo­ji pa­tal­pa – kon­to­ra, ofi­sas;

Nr. B-TS-887 „Dėl tur­to per­da­vi­mo Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­goms“ – nu­spręs­ta įstai­goms per­duo­ti pa­nau­dos pa­grin­dais 20 me­tų lai­ko­tar­piui vals­ty­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tį ir šiuo me­tu Sa­vi­val­dy­bės val­do­mą il­ga­lai­kį ma­te­ria­lų­jį tur­tą, ku­rio bend­ra įsi­gi­ji­mo ver­tė – 437 570,57 Lt;

Nr. B-TS-888 „Dėl ne­gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je, Gra­žiš­kių mstl., Sū­du­vos g. 23, per­da­vi­mo pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį“ – nu­spręs­ta per­duo­ti Sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tį ir šiuo me­tu Gra­žiš­kių vi­du­ri­nės mo­kyk­los pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­do­mą tur­tą: bend­ra­bu­čio pa­tal­pas Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį 10 me­tų lai­ko­tar­piui Gra­žiš­kių se­niū­ni­jos veik­lai vyk­dy­ti;

Nr. B-TS-889 „Dėl ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je, Var­tų kai­me, per­da­vi­mo pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį“ – nu­spręs­ta per­duo­ti Var­tų kai­mo bend­ruo­me­nei pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį 10 me­tų lai­ko­tar­piui Sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą – mo­kyk­los pa­sta­tą su kie­mo sta­ti­niais;

Nr. B-TS-890 „Dėl pa­sta­to da­lies pri­va­ti­za­vi­mo“ – ra­jo­no gy­ven­to­jai leis­ta leng­va­ti­nė­mis są­ly­go­mis pri­va­ti­zuo­ti Sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čias bend­ra­bu­čio pa­sta­to da­lis, esan­čias Vir­ba­lio mies­te;

Nr. B-TS-891 „Dėl bu­to da­lies pri­va­ti­za­vi­mo“ – leis­ta ra­jo­no gy­ven­to­jui pri­va­ti­zuo­ti Sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čią da­lį bu­to, esan­čio Vil­ka­viš­kio mies­te;

Nr. B-TS-892 „Dėl Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ob­jek­tų, fi­nan­suo­ja­mų iš Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos pa­pil­do­mų lė­šų 2009 me­tais, są­ra­šo pa­tvir­ti­ni­mo“ – są­ra­šas pa­tvir­tin­tas;

Nr. B-TS-893 „Dėl Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čio il­ga­lai­kio ma­te­ria­lio­jo tur­to nu­ra­šy­mo“ – nu­spręs­ta nu­ra­šy­ti dėl fi­zi­nio nu­si­dė­vė­ji­mo ir ne­li­kus kur jo pri­tai­ky­ti Sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tį il­ga­lai­kį ma­te­ria­lų­jį tur­tą: ver­ši­dę, kar­vi­dę, tvar­tus, san­dė­lį, esan­čius Viš­ty­čio se­niū­ni­jo­je;

Nr. B-TS-894 „Dėl Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2007 m. lapk­ri­čio 30 d. spren­di­mo Nr. B-TS-263 „Dėl Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ma­te­ria­lio­jo tur­to nuo­mos“ 1.2 punk­tu pa­tvir­tin­to Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ma­te­ria­lio­jo tur­to nuo­mos ne kon­kur­so bū­du tvar­kos ap­ra­šo pa­kei­ti­mo“ – ap­ra­šas iš­dės­ty­tas nau­ja re­dak­ci­ja;

Nr. B-TS-895 „Dėl Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2009 m. bir­že­lio 26 d. spren­di­mo Nr. B-TS-865 „Dėl pa­tal­pų nuo­mos Vil­ka­viš­kio mies­te, P. Ja­šins­ko g. 2“ pa­kei­ti­mo“ – spren­di­mas pa­keis­tas;

Nr. B-TS-896 „Dėl pa­kei­ti­mų biu­dže­to pro­gra­mų są­ma­to­se“ – ne­kei­čiant bend­ros 2009 me­tams pa­tvir­tin­tos biu­dže­to asig­na­vi­mų su­mos, pro­gra­mų są­ma­to­se pa­da­ry­ti ke­li pa­kei­ti­mai;

Nr. B-TS-897 „Dėl pri­ta­ri­mo Lie­tu­vos ir Len­ki­jos bend­ra­dar­bia­vi­mo abi­pus sie­nos pro­gra­mos pro­jek­to „Ke­lių inf­rast­ruk­tū­ros pa­sie­ny­je tarp Vil­ka­viš­kio ir Su­val­kų sa­vi­val­dy­bių ge­ri­ni­mas“ įgy­ven­di­ni­mui“ – nu­spręs­ta pri­tar­ti pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mui;

Nr. B-TS-898 „Dėl Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2007 m. ba­lan­džio 25 d. spren­di­mo Nr. B-TS-33 „Dėl Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ko­mi­te­tų ir ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“ 2 punk­to pa­kei­ti­mo“ – punk­tas pa­keis­tas;

Nr. B-TS-899 „Dėl kas­me­ti­nių ato­sto­gų su­tei­ki­mo Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jui“ – ato­sto­gos su­teik­tos nuo rugp­jū­čio 3 d. iki rugp­jū­čio 14 d.;

Nr. B-TS-900 „Dėl kas­me­ti­nių ato­sto­gų su­tei­ki­mo Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rui“ – ato­sto­gos su­teik­tos nuo rugp­jū­čio 17 d. iki rugp­jū­čio 30 d.

Šie Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mai skel­bia­mi in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.vil­ka­vis­kis.lt.Al­gir­das BA­GU­ŠINS­KAS

Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras

Užsk. 8837


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Trąšų gamybą verslininkas kilstelėjo į aukštesnį lygį
* Konteinerius vežėjai privalo pastatyti į vietą
* Šeimos gydytojų komandas papildys ne visi
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Koks Jūsų darbo krūvis?
Turiu vieną etatą.
Etatas ir viršvalandžiai.
Dirbu keliuose darbuose.
Neskaičiuoju, nes dirbu sau.
Aš nedirbu.Kalbos patarimai

Klausytis ką ar ko?
Su veiksmažodžiu klausyti(s) galininkas nevartotinas objektui reikšti. Vartotinas kilmininkas klausyti(s) ko, pvz.: Netrukdyk, klausau(si) laidą (taisoma laidos ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas