„Santaka“ / „Danutės“ grožio salone pritaikoma Amerikoje įgyta patirtis

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-03 22:20

Dalinkitės:  


D. Lipinienė (centre) dalyvauja seminaruose, kuriuos organizuoja dukra Gabrielė (kairėje), dirbanti Eilyn Lanphier priklausančiame grožio centre.

„Danutės“ grožio salone pritaikoma Amerikoje įgyta patirtis

Birutė PAVLOVIENĖ

Nuo li­ki­mo ne­pa­bėg­si

Vie­no iš pir­mų­jų Vil­ka­viš­ky­je gro­žio sa­lo­no „Da­nu­tė“ sa­vi­nin­kė, kos­me­to­lo­gė Da­nu­tė Li­pi­nie­nė kur­da­ma sa­vo vers­lą ti­kė­jo­si, jog gal­būt tai su­do­mins ir duk­rą, tuo me­tu dar moks­lei­vę Gab­rie­lę. Bet ši į ma­mos dar­bo sri­tį ne­lin­ko. Bai­gu­si vi­du­ri­nę, iš­va­žia­vo į Ta­li­ną stu­di­juo­ti vie­šų­jų ry­šių, o vė­liau pa­gal stu­den­tų pro­gra­mą iš­vy­ko į Jung­ti­nes Ame­ri­kos Vals­ti­jas. Kaip ir dau­ge­lis stu­den­tų, šio­je ša­ly­je iš pra­džių dir­bo įvai­rio­se ap­tar­na­vi­mo sri­ty­se.

Tik, kaip sa­ko­ma, nuo li­ki­mo ne­pa­bėg­si. O jis lė­mė taip, jog mer­gi­nai bu­vo pa­siū­ly­ta dirb­ti vie­na­me di­de­lia­me gro­žio cent­re – „Lanp­hier day SPA“, esan­čia­me ne­to­li Niu­jor­ko, Da­rien mies­te. Da­bar vil­ka­viš­kie­tė čia yra vy­riau­sio­ji va­dy­bi­nin­kė, ir ma­mai be­lie­ka va­žiuo­ti pas ją į Ame­ri­ką sem­tis pa­tir­ties.Dir­ba 60 spe­cia­lis­tų

Da­nu­tė Li­pi­nie­nė sa­kė, jog į SPA cent­rą, ku­ria­me duk­ra, be vi­sų ki­tų jai ten­kan­čių dar­bų, or­ga­ni­zuo­ja mo­ky­mus bei se­mi­na­rus, vy­ko ir per­nai, ir šie­met. „Lanp­hier day SPA“ cent­ras pri­klau­so Ei­lyn ir Nas­ra­tui Lanp­hie­rams. Ki­tą, ma­žes­nį, gro­žio cent­rą jie tu­ri kiek to­liau nuo Niu­jor­ko esan­čia­me Nord­ha­ve­ne.

Ei­lyn – ai­rė. Į Jung­ti­nes Ame­ri­kos Vals­ti­jas ji at­vy­ko bū­da­ma aš­tuo­nio­li­kos. Dir­bo kir­pė­ja. Čia iš­te­kė­jo. Kaip pa­ti sa­ko, sa­vo­mis ran­ko­mis sun­kiai už­si­dir­bo tai, ką tu­ri da­bar, – du gro­žio cent­rus.

Da­rien mies­to SPA cent­re Ei­lyn įdar­bi­nu­si 60 žmo­nių: kir­pė­jų, ma­sa­žo spe­cia­lis­tų ir kt. Dau­ge­lis va­ži­nė­ja iš Niu­jor­ko. Ko­lek­ty­vas – dau­gia­na­cio­na­li­nis ir la­bai drau­giš­kas. Be Gab­rie­lės, yra dar vie­na lie­tu­vė. Sa­lo­nui va­do­vau­ja vi­sų la­bai mėgs­ta­mas kip­rie­tis End­rius.Skir­tas pa­si­tu­rin­tiems

Da­rien SPA cent­ro pa­slau­go­mis dau­giau­sia nau­do­ja­si pa­si­tu­rin­tys ame­ri­kie­čiai. D. Li­pi­nie­nė sa­kė, kad ga­li­ma pa­vy­dė­ti jau­ku­mo ir pa­to­gu­mo, ku­ris su­kur­tas klien­tams. Ats­ki­ri lau­kia­mie­ji įreng­ti vy­rams ir mo­te­rims. Klien­tai čia ga­li iš­ger­ti ka­vos ar ar­ba­tos. Vi­sur tvy­ro ra­my­bė. Ne­ky­la pro­ble­mų pa­ren­kant mu­zi­ki­nį fo­ną, nes Ame­ri­ko­je vei­kia spe­cia­li re­lak­sa­ci­nę mu­zi­ką trans­liuo­jan­ti ra­di­jo sto­tis.

SPA cent­ro dar­buo­to­jams ne­lei­džia­ma „iš­si­pus­ty­ti“, kaip kas su­ma­no. Ga­li­ma vil­kė­ti tik bal­tos, smė­lio ar­ba juo­dos spal­vų rū­bais. Duo­me­nys apie klien­tą ir jam su­teik­tas pa­slau­gas su­ve­da­mi į kom­piu­te­rį. Tai la­bai pa­to­gu, kai žmo­gus, atė­jęs po ku­rio lai­ko, bū­na pa­mir­šęs ir ne­ga­li pa­sa­ky­ti, ko­kias pro­ce­dū­ras jam anks­čiau at­li­ko, ko­kia bu­vo pa­rink­ta kos­me­ti­ka ir t. t. Be­je, čia pat, cent­re, yra ir di­džiu­lė kos­me­ti­kos prie­mo­nių par­duo­tu­vė.

D. Li­pi­nie­nė pa­sa­ko­jo, kad dau­ge­lis pro­ce­dū­rų, ku­rias Niu­jor­ko pa­šo­nė­je at­lie­ka aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tai, yra da­ro­mos ir „Da­nu­tės“ gro­žio sa­lo­ne. Aiš­ku, tik čia tei­kia­mų pa­slau­gų apim­tys yra kur kas kuk­les­nės.

„Lanp­hier day SPA“ cent­ras lei­džia sau neuž­siim­ti tuo, kas per daug ri­zi­kin­ga tiek dar­buo­to­jams, tiek klien­tams. Pa­vyz­džiui, ne­ve­ria aus­ka­rų į bam­bas ir lie­žu­vius, o da­ry­da­mi pe­di­kiū­rą ne­si­nau­do­ja me­cha­ni­nė­mis fre­zo­mis. Dar­buo­ja­si tik ran­ko­mis, kad, gink die­ve, ne­pa­da­ry­tų ko nors to­kio, dėl ko su klien­tu tek­tų by­li­nė­tis teis­me. Ame­ri­ko­je vi­si ži­no sa­vo tei­ses ir dėl jų pa­ko­vo­ja.Nuo se­mi­na­rų iki... liū­to

Tiek per­nykš­tės, tiek šių­me­tės iš­vy­kos me­tu Da­nu­tė Li­pi­nie­nė da­ly­va­vo „Lanp­hier day SPA“ cent­re or­ga­ni­zuo­tuo­se se­mi­na­ruo­se, skir­tuo­se vei­do odos pro­ce­dū­roms, kū­no ma­sa­žams at­lik­ti. Ji at­krei­pė dė­me­sį į tai, jog net va­lant tik vei­do odą da­ro­mas ne tik ran­kų, bet ir ko­jų komp­lek­si­nis ma­sa­žas.

Ame­ri­kie­tiš­ką sti­lių vil­ka­viš­kie­tė kos­me­to­lo­gė pa­ban­dė pri­tai­ky­ti sa­vo sa­lo­ne, ta­čiau už­jū­rio spe­cia­lis­tų pro­ce­dū­rą „nuo vei­do iki ko­jų“ šiek tiek su­pap­ras­ti­no. Po se­mi­na­rų ji įdie­gė ir ki­to­kių nau­jo­vių.Iš­vy­kų me­tu vil­ka­viš­kie­tę su­do­mi­no vie­no Niu­jor­ko dak­ta­ro nau­do­ja­ma MD gy­do­mo­ji kos­me­ti­ka, ku­ri tai­ko­ma ir Lanp­hie­rų gro­žio cent­ruo­se. D. Li­pi­nie­nė sa­kė, jog se­mi­na­rų me­tu te­ko įsi­ti­kin­ti, kad šios kos­me­ti­kos nau­do­ji­mas at­sto­ja raukš­lių tem­pi­mo pro­ce­dū­rą, de­zink­rus­ta­ci­ją, kai vei­do oda yra gi­liai iš­va­lo­ma, pa­ša­li­na­mos mi­ru­sios ląs­te­lės, ne­su­ke­liant jo­kio pa­rau­di­mo. Jau po pir­mos pro­ce­dū­ros oda tam­pa ly­ges­nė, šva­res­nė, drėg­nes­nė.

„Iki sve­čia­vi­mo­si Ame­ri­ko­je apie MD kos­me­ti­ką ne­bu­vau nie­ko gir­dė­ju­si. Da­bar lau­kiu jos siun­tos, pa­ban­dy­siu su šia kos­me­ti­ka dirb­ti sa­vo sa­lo­ne“, – kal­bė­jo Da­nu­tė.

Ji pa­sa­ko­jo, kad nau­din­gi bu­vo ir kū­no ma­sa­žo se­mi­na­rai. Mo­te­ris pa­ste­bė­jo, kad už­jū­ry­je po­pu­lia­rios kū­no bron­zi­ni­mo pro­ce­dū­ros. Jai te­ko da­ly­vau­ti to­kia­me se­mi­na­re bei pa­si­džiaug­ti pui­kiu re­zul­ta­tu: po pro­ce­dū­ros kū­nas tar­si švy­ti.

– Vil­ka­viš­ky­je, be abe­jo, neiš­ven­gia­te klau­si­mų apie tai, kas mo­kė­jo už šias ke­lio­nes ir kas la­biau­siai pa­ti­ko Ame­ri­ko­je?

– Skri­dau sa­vo lė­šo­mis. O Ame­ri­ko­je la­biau­siai pa­ti­ko žmo­nių bend­ra­vi­mo kul­tū­ra gat­vė­je, par­duo­tu­vė­je, ke­ly­je – vi­sur. Iš­si­nuo­mo­jo­me au­to­mo­bi­lį, aš jį vai­ra­vau ir ne­pa­ty­riau jo­kio stre­so.

– Ke­lio­nių tiks­las tik­riau­siai ne­bu­vo ap­ri­bo­tas vien da­ly­va­vi­mu se­mi­na­ruo­se?

– Sa­vai­me su­pran­ta­ma, kad šiek tiek pa­ma­čiau, kaip at­ro­do Ame­ri­ka. Bu­vo­me ir Niu­jor­ke. Neiš­dil­do­mą įspū­dį pa­li­ko Brod­vė­jaus teat­re žiū­rė­ta pje­sė „Liū­tas ka­ra­lius.“ Sun­ku žo­džiais per­teik­ti, ko­kios bu­vo žvė­rių kau­kės. Kaž­kas neį­ti­kė­ti­na, kad iki aša­rų ga­li su­grau­din­ti, at­ro­do, tik vai­kams skir­tas spek­tak­lis.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

„Karilionas“ ar „kariljonas“?
Nė vienas rašybos variantas nelaikytinas klaida.
„Tarptautinių žodžių žodyne“ šis žodis rašomas be j karilionas (pranc. carillon ): 1. tarpusavyje suderintų įv. dydžio varpų komplektas, turintis automatinį skambinimo mechanizmą; kai kurių karilionų varpai mušami rankomis plaktukais; 2. varpų muzika.
Tačiau Kalbos komisijos posėdyje apsvarsčius nutarta, kad tais atvejais, kai originalo formoje i eina po priebalsės ir tariamas jotas, gali būti rašoma raidė j: kariljonas (kaip šampinjonas, paviljonas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas