„Santaka“ / Rūpinamasi vaikų ir jaunimo užimtumu vasaros atostogų metu

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda ekologiškai užaugintą mėsinę kiaulę (apie 200 kg svorio, 1,70 Eur už kg). Tel. 8 670 98 550.
Galioja iki: 2019-02-21 13:54:29

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-07-31 08:06

Dalinkitės:  


Rūpinamasi vaikų ir jaunimo užimtumu vasaros atostogų metu

Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja vi­siems vai­kams ir jau­ni­mui bei jų tė­ve­liams no­rė­tų pri­min­ti 2003 me­tų Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mą dėl ne­pil­na­me­čių bu­vi­mo vie­šo­se vie­to­se lai­ko. Ne­pil­na­me­čiams iki 16 me­tų vie­šo­se vie­to­se ir or­ga­ni­zuo­ja­muo­se ren­gi­niuo­se be tė­vų ar juos at­sto­vau­jan­čių as­me­nų ge­gu­žės 1 d. – rug­sė­jo 30 d. lei­džia­ma bū­ti nuo 6 iki 23 val.; spa­lio 1 d. – ba­lan­džio 30 d. ga­li­ma bū­ti nuo 6 iki 22 val. Ne­pil­na­me­čių tė­vai ar jiems at­sto­vau­jan­tys as­me­nys įpa­rei­go­ti už­tik­rin­ti, kad vai­kai lai­ky­tų­si šio nu­sta­ty­to laiko. Ra­jo­no ug­dy­mo ir kul­tū­ros įstai­gos, or­ga­ni­zuo­jan­čios ren­gi­nius, vei­kian­čių ka­vi­nių, ba­rų, in­ter­ne­to sve­tai­nių sa­vi­nin­kai taip pat tu­ri lai­ky­tis nu­sta­ty­to lai­ko bei ap­ri­bo­ji­mų.

Vai­kų užim­tu­mas lais­vu nuo moks­lų lai­ku, ypač va­sa­rą, ko ge­ro, yra ak­tua­lus klau­si­mas dau­ge­liui dir­ban­čių tė­vų. Ga­li­ma sa­ky­ti, kad tai yra neats­ki­ria­ma ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo da­lis. Vie­na iš efek­ty­ves­nių prie­mo­nių vai­kams užim­ti ga­lė­tų bū­ti mo­kyk­lų or­ga­ni­zuo­ja­mos įvai­rios pro­gra­mos, pro­jek­tai, sto­vyk­los. Pas­ta­ro­sios ypač pa­de­da spręs­ti vai­kų užim­tu­mo klau­si­mą va­sa­ros me­tu. Vai­kams čia bū­na ren­gia­mos įvai­rios iš­vy­kos, kon­kur­sai, te­mi­nės po­pie­tės ir kt. Dau­giau­sia to­kių pro­jek­tų ir įgy­ven­di­na ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gos.

Pras­min­giau vai­kams ir jau­ni­mui pra­leis­ti va­sa­rą pa­de­da jų so­cia­li­za­ci­jos pro­jek­tams įgy­ven­din­ti ski­ria­mos Sa­vi­val­dy­bės lė­šos. Šiais me­tais to­kiems pro­jek­tams bu­vo nu­ma­ty­ta de­šimt tūks­tan­čių li­tų. Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu jos pa­skirs­ty­tos to­kiems pro­jek­tams: Pa­sau­lio ky­bar­tie­čių drau­gi­jai, vyk­dan­čiai vai­kų va­sa­ros poil­sio pro­gra­mą „Žve­jo ba­tuo­se“; Spor­to mo­kyk­lai, įgy­ven­di­nan­čiai vai­kų va­sa­ros poil­sio pro­gra­mą „Vai­vo­rykš­tė“; Ky­bar­tų spor­to klu­bui „Ky­bar­tų jau­nys­tė“ – vai­kų va­sa­ros poil­sio pro­gra­mą „Su ka­muo­liu po Eu­ro­pą“; Ža­lio­sios Vin­co Že­mai­čio pa­grin­di­nei mo­kyk­lai – vai­kų va­sa­ros poil­sio pro­gra­mą „Svei­ka­me kū­ne – svei­ka sie­la“; Vil­ka­viš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui – vai­kų va­sa­ros poil­sio pro­gra­mą „Vai­kys­tės ši­le­lis“; Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus so­dy­bai-mu­zie­jui – vai­kų so­cia­li­za­ci­jos pro­gra­mą „Ąžuo­ly­no 20-me­tis me­dy­je ir šir­dy­je“.

Be to, vai­kų ir jau­ni­mo so­cia­li­za­ci­jos pro­jek­tams įgy­ven­din­ti šiais me­tais ke­tu­rias­de­šimt pen­kis tūks­tan­čius li­tų sky­rė ir Lie­tu­vos jau­ni­mo tu­riz­mo cent­ras. Gau­tos lė­šos bu­vo pa­skirs­ty­tos to­kiems pro­jek­tams: Ky­bar­tų „Ra­sos“ spe­cia­lia­jai mo­kyk­lai, vyk­dan­čiai vai­kų so­cia­li­za­ci­jos pro­gra­mą „Lie­tu­vos var­do tūks­tant­me­čio vai­kai“; Ky­bar­tų mo­kyk­lai-dar­že­liui „Ąžuo­liu­kas“ – vai­kų va­sa­ros poil­sio pro­gra­mą „Ma­no va­sa­ra Ky­bar­tuo­se“; Vir­ba­lio vi­du­ri­nei mo­kyk­lai – vai­kų va­sa­ros poil­sio pro­gra­mą „Ba­lio­nė­lis Lie­tu­vos la­bi­rin­tuo­se“; Vil­ka­viš­kio vai­kų lop­še­liui-dar­že­liui „Bu­ra­ti­nas“ – vai­kų so­cia­li­za­ci­jos pro­gra­mą „Sau­go­ki­me vai­kys­tę“; Vil­ka­viš­kio vai­kų ir jau­ni­mo cent­rui – vai­kų va­sa­ros poil­sio pro­gra­mą „Sva­ja“; Ky­bar­tų Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio gim­na­zi­jai – vai­kų so­cia­li­za­ci­jos pro­gra­mą „Spor­tui – taip, nu­si­kals­ta­mu­mui – ne“; Vil­ka­viš­kio „Auš­ros“ vi­du­ri­nei mo­kyk­lai – vai­kų so­cia­li­za­ci­jos pro­gra­mą „Auš­re­lė-2009“; Al­vi­to pa­grin­di­nei mo­kyk­lai – vai­kų va­sa­ros poil­sio pro­gra­mą „Drau­gys­tės ra­tas“; Ma­ri­jam­po­lės pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Vil­ka­viš­kio sky­riui – vai­kų va­sa­ros poil­sio pro­gra­mą „Pu­še­lė 2009“; Spor­to mo­kyk­lai – vai­kų so­cia­li­za­ci­jos pro­gra­mą „Tri­jų kar­tų su­si­ti­ki­mas“; Ky­bar­tų pa­grin­di­nei mo­kyk­lai – vai­kų va­sa­ros poil­sio pro­gra­mą „Va­sa­ros ke­liu“; Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nei mo­kyk­lai – vai­kų so­cia­li­za­ci­jos pro­gra­mą „Drau­gau­ki­me, pa­žin­ki­me, ke­liau­ki­me“; Pil­viš­kių „San­ta­kos“ gim­na­zi­jai – vai­kų va­sa­ros poil­sio pro­gra­mą „Ke­lio­nės, spor­tas, drau­gys­tė“; Vil­ka­viš­kio „Auš­ros“ vi­du­ri­nei mo­kyk­lai – vai­kų va­sa­ros poil­sio pro­gra­mą „Jau­nat­viš­ka va­sa­ra“; Pae­že­rių pa­grin­di­nei mo­kyk­lai – vai­kų va­sa­ros poil­sio pro­gra­mą „Links­mie­ji star­tai“; Vil­ka­viš­kio pa­grin­di­nei mo­kyk­lai – vai­kų va­sa­ros poil­sio pro­gra­mą „Šau­nie­ji sto­vyk­lau­to­jai-2“; Ke­tur­va­la­kių pa­grin­di­nei mo­kyk­lai – vai­kų va­sa­ros poil­sio pro­gra­mą „Sau­lės zui­ku­čiai“; Ky­bar­tų glo­bos na­mams – vai­kų so­cia­li­za­ci­jos pro­gra­mą „Pa­ži­ni­mo ke­liu – ma­žu žings­ne­liu“; Sū­da­vos vi­du­ri­nei mo­kyk­lai – vai­kų va­sa­ros poil­sio pro­gra­mą „Bi­čiu­liai“ ir vai­kų so­cia­li­za­ci­jos pro­gra­mą „Nes­ku­bėk iš mo­kyk­los“; Bart­nin­kų Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus vi­du­ri­nei mo­kyk­lai – vai­kų so­cia­li­za­ci­jos pro­gra­mą „Prig­laus­ki­me kiek­vie­ną“; Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nei mo­kyk­lai – vai­kų va­sa­ros poil­sio pro­gra­mą „Svei­ka, va­sa­rė­le“; Vir­ba­lio vi­du­ri­nei mo­kyk­lai – vai­kų so­cia­li­za­ci­jos pro­gra­mą „Bjau­ru­sis an­čiu­kas“; Viš­ty­čio Pet­ro Kriau­čiū­no vi­du­ri­nei mo­kyk­lai – vai­kų so­cia­li­za­ci­jos pro­gra­mą „Gy­ve­ni­mas mums lei­džia džiaug­tis“; Pil­viš­kių „San­ta­kos“ gim­na­zi­jai – vai­kų so­cia­li­za­ci­jos pro­gra­mą „Mes drau­ge“; Pa­je­vo­nio vi­du­ri­nei mo­kyk­lai – vai­kų so­cia­li­za­ci­jos pro­gra­mą „Že­mei rei­kia drau­gų“; Ky­bar­tų Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio gim­na­zi­jai – vai­kų va­sa­ros poil­sio pro­gra­mą „Upės vin­giais“.

Ti­ki­ma­si, kad šios įvai­ria­pu­sės pro­gra­mos pa­dė­jo ar dar tik pa­dės at­skleis­ti vai­kų ir jau­ni­mo ge­bė­ji­mus, la­biau ug­dys jų bend­ra­vi­mo įgū­džius.Dai­va JUŠ­KE­VI­ČIE­NĖ

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Bend­ro­jo sky­riaus

vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vasario 16-oji Vilkaviškyje: istorinė kartų jungtis
* Klausimas valdžiai: išlaikyti ar uždaryti?
* Kandidatams į merus nevengta užduoti ir nepatogių klausimų
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą į merus balsuotumėte?
Sauleną Aželską
Žilviną Gelgotą
Valentiną Gražulį
Algirdą NeiberkąKalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „stribas“?
Taip. Stribai (rus. istrebitel – „naikintojas“) – civilinių ginkluotų sovietų valdžios būriai, 1944–1954 m. Lietuvoje padėję okupantams vykdyti represijas.
„Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ žodis stribas teikiamas su žyma šnek.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas