„Santaka“ / Prieš žmones apgaudinėjančią firmą ketina kovoti kartu

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Tvarkinga šeima išsimokėtinai nupirktų sklypą statyboms. Tel. 8 625 18 726.
Galioja iki: 2019-08-26 08:23:26

Parduoda 2 kambarių butą Alvite (I a., sava pakura). Tel. 8 647 46 922.
Galioja iki: 2019-08-31 13:18:44

Parduoda X mėsinių veislės veršingą mėsinę telyčią, melžimo aparatą (benzininis). Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-09-01 11:46:18

Reikalinga moteris vyresnio amžiaus močiutei prižiūrėti. Tel. 8 683 64 162 (Marijampolė).
Galioja iki: 2019-09-02 11:07:09Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-07-29 06:47

Dalinkitės:  


Prieš žmones apgaudinėjančią firmą ketina kovoti kartu

Eglė MIČIULIENĖ

Nei du­rų, nei pi­ni­gų

Į re­dak­ci­ją krei­pė­si vie­nos kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė.

Mo­te­ris skau­džiai nu­ken­tė­jo nuo UAB „Te­no­ma“. Šio­je fir­mo­je pir­mi­nin­kė už­sa­kė du­ris bend­ruo­me­nės pa­tal­poms.

„Re­mon­ta­vo­me pa­sta­tą ir rei­kė­jo nau­jų du­rų. Ieš­ko­jo­me, kur bū­tų pi­giau. Ra­do­me skel­bi­mą, kad fir­ma už­sii­ma ne­stan­dar­ti­nių bal­dų ga­my­ba. Už­sa­kė­me di­de­les me­džio plau­šo slan­kio­ja­mas du­ris. Jos mums tu­rė­jo at­siei­ti 2800 li­tų. Bu­vo pa­ra­šy­tas pro­jek­tas, iš Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros ga­vo­me pi­ni­gė­lius“, – pa­sa­ko­jo mo­te­ris.

Tai­gi UAB „Tenoma“ at­sto­vai priė­mė už­sa­ky­mą, pa­siė­mė pi­ni­gus ir... din­go kaip į van­de­nį. Pra­bė­go jau dau­giau kaip me­tai, o du­rų kaip nė­ra, taip nė­ra.

Bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė į fir­mą skam­bi­no dau­gy­bę kar­tų.

Iš pra­džių dar su­lauk­da­vo pa­ža­dų, vė­liau, pa­ma­tę ži­no­mą te­le­fo­no nu­me­rį, fir­mos at­sto­vai tie­siog neat­si­liep­da­vo. Pri­sis­kam­bin­ti bu­vo įma­no­me tik sve­ti­mu te­le­fo­nu. Ta­čiau at­si­lie­pę ir iš­gir­dę, jog truk­do už­sa­ko­vai iš Vil­ka­viš­kio ra­jo­no, „Tenomos“ dar­buo­to­jai sku­biai mes­da­vo ra­ge­lį.Te­be­lau­kia iki šiol

Bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė su­pra­to esan­ti ap­gau­ta. Mo­te­ris mė­gi­no gra­sin­ti teis­mais, spau­da, krei­pė­si į po­li­ci­ją, kur pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Per­nai lapk­ri­tį iš bend­ro­vės ji ga­vo ga­ran­ti­nį raš­tą, kad 2009-ųjų pra­džio­je įmo­kė­ti pi­ni­gai bus pra­dė­ti grą­žin­ti da­li­mis, po ke­lis šim­tus li­tų. Pa­ti­kė­jo ir vėl lau­kė... Te­be­lau­kia iki šiol.

Nu­ken­tė­ju­sio­ji krei­pė­si ir į ad­vo­ka­tus, bet šie tik skės­čio­ja ran­ko­mis ir ste­bi­si, kaip to­kių afe­ris­tų iki šiol nie­kas ne­su­gau­do.

Lė­šas už ne­pa­da­ry­tas du­ris Na­cio­na­li­nei mo­kė­ji­mų agen­tū­rai bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė grą­ži­no iš sa­vo pi­ni­gi­nės.

Pa­gal­bos nie­kur ne­ran­dan­ti mo­te­ris sa­kė nu­spren­du­si ieš­ko­ti ir ki­tų žmo­nių, nu­ken­tė­ju­sių nuo šios bend­ro­vės.

– Ki­to ke­lio ne­be­ma­tau. Ma­nau, kad rei­kė­tų su­si­bur­ti, su­vie­ny­ti jė­gas ir ei­ti per teis­mus. Vi­si kar­tu gal ką nors pa­da­ry­tu­me, ir pi­giau bū­tų, – svars­tė mo­te­ris.Vi­ryk­lės ne­pris­ta­tė

Apie UAB „Te­no­ma“ mū­sų laik­raš­ty­je šį pa­va­sa­rį jau ra­šė­me („Pa­va­di­ni­mus kai­ta­lio­jan­ti fir­ma klien­tus mai­ti­na pa­ža­dais“, „San­ta­ka“, 2009-03-10). Ra­šė­me apie Šei­me­nos se­niū­ni­jo­je, Mal­dė­nų kai­me, gy­ve­nan­čią šei­mą, ku­ri taip pat skau­džiai nu­ken­tė­jo nuo šios bend­ro­vės.

Žmo­nės šio­je fir­mo­je už­si­sa­kė vir­tu­vės bal­dus ir į juos elekt­ri­nę vi­ryk­lę. Da­bar mal­dė­niš­kiai ga­li guos­tis bent tuo, kad ga­vo bal­dus. Nei vi­ryk­lės, nei už ją iš anks­to su­mo­kė­tų pi­ni­gų – 3200 li­tų – jie taip ir neat­ga­vo.

Fir­ma žmo­nes ly­giai taip pat, kaip ir mi­nė­tą bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kę, mai­ti­no pa­ža­dais: iš pra­džių siū­lė lauk­ti vi­ryk­lės, vė­liau ža­dė­jo grą­žin­ti pi­ni­gus da­li­mis ir net pa­si­ra­šė tai liu­di­jan­tį ga­ran­ti­nį raš­tą, kad tik klien­tai ne­si­kreip­tų į teis­mą. Ta­čiau mal­dė­niš­kiai nie­ko, iš­sky­rus pa­ža­dus, iki šiol ne­su­lau­kė.

Tuo­met į mi­nė­tą fir­mą mė­gi­no­me pa­skam­bin­ti ir re­dak­ci­jos te­le­fo­nu.

At­si­lie­pu­si va­dy­bi­nin­kė pa­ža­dė­jo, jog iki ko­vo 13 die­nos vi­si pi­ni­gai, ku­riuos „Te­no­ma“ sko­lin­ga klien­tams iš Mal­dė­nų kai­mo, bus su­mo­kė­ti. Nuo tos da­tos pra­bė­go dau­giau nei ke­tu­ri mė­ne­siai – pi­ni­gų, ži­no­ma, nė­ra.Kai­ta­lio­ja pa­va­di­ni­mus

Dar pa­va­sa­rį pa­kal­bin­ta Vals­ty­bi­nės var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties sky­riaus ve­dė­ja Jo­lan­ta Pet­ru­šaus­kie­nė, vos iš­gir­du­si UAB „Te­no­ma“ pa­va­di­ni­mą, pa­sa­kė, jog rei­ka­las – su­dė­tin­gas. J. Pet­ru­šaus­kie­nė mi­nė­jo, jog vie­nam mū­sų ra­jo­no klien­tui ji pa­dė­jo at­gau­ti 400 litų, bet tik per di­de­lius var­gus.

Ši įmo­nė var­to­to­jų tei­sių gy­nė­jams pui­kiai ži­no­ma kaip nuo­lat neat­sis­kai­tan­ti su klien­tais vi­so­je Lie­tu­vo­je.

Bend­ro­vė jau ne vie­ną kar­tą kei­tė pa­va­di­ni­mus: bu­vo „Bal­dų Oa­zė“, UAB „For­te­na ir KO“, UAB „Ili­no­ra“, UAB „Lin­de­na“, o pa­sku­ti­niu me­tu pa­si­va­di­no UAB „Tenoma“.

Už­ten­ka in­ter­ne­te įves­ti šios fir­mos pa­va­di­ni­mą, ir ra­si­te pa­čius ne­gra­žiau­sius at­si­lie­pi­mus: jos sa­vi­nin­kai Lai­mis Va­lins­kas ir Skais­tė Lin­ke­vi­čiū­tė va­di­na­mi afe­ris­tais, su­kčiais, ap­ga­vi­kais.

Nuo su­kčių nu­ken­tė­ju­siems žmo­nėms be­lie­ka vie­nin­te­lis ke­lias – kreip­tis į teis­mą. Kaip sa­kė į re­dak­ci­ją atė­ju­si mo­te­ris – gal­būt drau­ge ko­vo­ti bū­tų leng­viau.

Sa­vo te­le­fo­ną ji pa­li­ko mums, tad jei nu­ken­tė­jo­te nuo UAB „Tenoma“ ir dar ne­pra­ra­do­te vil­ties at­gau­ti sa­vo pi­ni­gus – skam­bin­ki­te į re­dak­ci­ją (tel. (8 342) 20 806).


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Žinomos dainininkės pramintu keliu eina jauniausioji dukra
* Jachtų regata aštriais pojūčiais džiugino dalyvius, o gražiu reginiu – žiūrovus
* Į pilviškiečio laidotuves susirinkęs būrys velionio giminaičių patyrė šoką
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate Seimo sprendimą nuo kitų metų Vėlines skelbti nedarbo diena?
Džiaugiuosi juo.
Vertinu neigiamai.
Neturiu nuomonės.Kalbos patarimai

Ar vartotinas pasakymas „ko eigoje“?
Ne, tai netaisyklinga konstrukcija. Vyksmo laikui ar tarpui nusakyti žodžio „ eiga “ vietininkas netinka. Vietoj jo gali būti vartojama metu, per ką arba pusdalyvis, padalyvis. Žaidimo eigoje (= Žaidimo metu; Žaidžiant ) išryškėjo komandos pajėgumas. Metų eigoje (= Per metus ) daug kas gali pasikeisti.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas