„Santaka“ / Pasiekimais garsi mokykla ruoš mokinius gimnazijai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Pirktų arba išsinuomotų 2–3 kambarių butą Vilkaviškyje (pirmame ar antrame aukšte). Tel. 8 612 21 966.
Galioja iki: 2019-03-23 15:03:51

Nauja modernia technika remontuoja drenažą, valo senas drenažo sistemas praplovimo būdu, įrengia naują drenažą, valo griovius, kasa tvenkinius, įrengia statybos aikšteles. Tel. 8 686 36 499.
Galioja iki: 2019-03-24 08:57:32

Parduoda dvivagę bulviasodę, vienvagę transporterinę bulviakasę, bulvių kauptuką su virbalinėmis akėčiomis, nebrangiai – miegamojo komplektą (7 dalių), sekciją, 2 senovines lovas, senovinę spintą. Tel. 8 687 46 306.
Galioja iki: 2019-03-25 10:47:40

Parduoda 1 kambario butą Vilniaus g. 8, Vilkaviškyje . Namas renovuotas, kaimynai ramūs ir tvarkingi, maži mokesčiai. Tel. 8 654 25 407.
Galioja iki: 2019-03-28 08:20:53

Parduoda šiaudapjovę („akselinę“) su vien-faziu vokišku varikliu, 4 vasarines padangas 185/70 R14. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-03-28 14:17:35

Parduoda 3 kambarių butą Lauko g., Vilkaviškyje (V a.), garažą prie Vilkaviškio ligoninės. Tel. 8 606 04 963.
Galioja iki: 2019-03-29 16:14:49

Dovanoja sofą. Tel. 8 680 79 928.
Galioja iki: 2019-03-31 10:58:01

Parduoda nedidelį namą Virbalyje (reikalingas remontas), 900 l talpos aliumininę talpyklą su čiaupu. Tel. 8 682 56 943.
Galioja iki: 2019-04-01 11:06:38Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-09-26 15:49

Dalinkitės:  


Direktorės Dainos Juškauskienės kabinete – pastarųjų trijų abiturientų laidų mokyklai dovanoti paveikslai. Vadovė tiki, kad šią gražią tradiciją tęs ir būsimieji mažieji abiturientai – dešimtokai.

Autorės nuotr.


Pasiekimais garsi mokykla ruoš mokinius gimnazijai

Birutė NENĖNIENĖ

Nuo šių moks­lo me­tų Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je ne­su­komp­lek­tuo­tos vie­nuo­lik­tos kla­sės. Bu­vę šios mo­kyk­los de­šim­to­kai pe­rė­jo į „Auš­ros“ vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, ku­ri po vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mos ak­re­di­ta­vi­mo nuo atei­nan­čio rug­sė­jo taps gim­na­zi­ja.Taip nu­krei­pė re­for­ma

Su de­šimt­me­čiais gra­žias tra­di­ci­jas puoselėjusia Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­ne mo­kyk­la 2009 me­tų pa­va­sa­rį at­si­svei­kins pa­sku­ti­nė abi­tu­rien­tų lai­da. Nuo ki­tų me­tų rug­sė­jo pir­mo­sios mo­kyk­la dirbs tik pa­gal pa­grin­di­nio ug­dy­mo pro­gra­mą ir va­din­sis pa­grin­di­ne, nes šia va­ga jos bend­ruo­me­nę nu­krei­pė švie­ti­mo po­li­ti­ka, ku­ria va­do­vau­jan­tis 2007 me­tų pa­bai­go­je Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no ra­jo­no mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­kos pla­ną. Šis pla­nas nuo­sek­liai įgy­ven­di­na­mas.

Ko­kie po­ky­čiai šių moks­lo me­tų pir­mo­sio­mis die­no­mis pa­lie­tė Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nę mo­kyk­lą? Kuo ši švie­ti­mo įstai­ga iš­lie­ka pa­trauk­li, ko­kią ma­to sa­vo atei­tį? Apie tai ir ki­tus da­ly­kus kalbėjomės su mo­kyk­los di­rek­to­rė Dai­na Juš­kaus­kie­nė.Mies­te – ke­tu­riuo­se pa­sta­tuo­se

Šį rug­sė­jį Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je moks­lo me­tus pra­dė­jo 1604 mo­ki­niai ir 132 pe­da­go­gai, iš vi­so yra 70 kla­sių komp­lek­tų.

Mies­te, ke­tu­riuo­se pa­sta­tuo­se, mo­ko­si 1540 mo­ki­nių. Ug­dy­mas or­ga­ni­zuo­ja­mas di­džio­jo­je mo­kyk­lo­je, Mai­ro­nio gat­vė­je esan­čio­je pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je bei bu­vu­sio mo­kyk­los bend­ra­bu­čio pa­tal­po­se. Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nei mo­kyk­lai da­bar pri­klau­so ir „Aušros“ mo­kyk­los pra­di­nės kla­sės, įsi­kū­ru­sios bu­vu­sios „Žiburio“ mo­kyk­los pa­tal­po­se.

Šie­met vien mies­te su­komp­lek­tuo­tos 26 pra­di­nu­kų kla­sės, vei­kia vie­na prieš­mo­kyk­li­nė gru­pė. Vie­nuo­li­ka kla­sių mo­ko­si Mai­ro­nio gat­vės pa­sta­te, pen­kios – bu­vu­sia­me bend­ra­bu­ty­je ir de­šimt – bu­vu­sio­se „Auš­ros“ mo­kyk­los pa­tal­po­se.

„Mes la­bai džiau­gia­mės tu­rė­da­mi bend­ra­bu­čio pa­tal­pas. Čia įkur­di­no­me vi­sus spe­cia­lis­tus, ku­rie tei­kia so­cia­li­nę, pe­da­go­gi­nę, psi­cho­lo­gi­nę pa­gal­bą: sa­vo ka­bi­ne­tus tu­ri spec. pe­da­go­gė, lo­go­pe­dė, psi­cho­lo­gė, vei­kia pail­gin­tos die­nos gru­pė. La­bai ge­rai pa­vy­ko iš­spręs­ti pa­va­duo­to­jų ug­dy­mui klau­si­mą. Da­bar jų tu­ri­me pen­kis, jie dir­ba vi­suo­se pa­sta­tuo­se, to­dėl vyk­do­ma ne tik prie­žiū­ra, bet ir nuo­la­ti­nė pa­gal­ba mokytojui“, – pa­si­džiau­gė di­rek­to­rė.

Pa­sak jos, nuo­sta­būs žmo­nės dir­ba ir kai­mo mo­kyk­lo­se. Jie sa­va­ran­kiš­ki, darbš­tūs, pa­jė­gūs iš­spręs­ti pro­ble­mas.Rū­pes­čiai dėl pa­vė­žė­ji­mo

Nuo šio rug­sė­jo Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nei mo­kyk­lai pri­klau­siu­sia­me Pa­šei­me­nių sky­riu­je su­komp­lek­tuo­tos tik 1–4 kla­sės (lan­ko 26 vai­kai) ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pė. Mo­kyk­lai pri­klau­so ir Stir­niš­kių sky­rius bei Gied­rių jau­ni­mo mo­kyk­lo­je su­komp­lek­tuo­tos pra­di­nės kla­sės. Pas­ta­ro­sio­se ug­dy­mo įstai­go­se mo­ko­ma po 19 vai­kų jung­ti­nė­se kla­sė­se.

Prieš rug­sė­jį bu­vo daug rū­pes­čių, kaip or­ga­ni­zuo­ti mo­ki­nių pa­vė­žė­ji­mą, ypač iš Pa­šei­me­nių ir į Pa­šei­me­nius, nes mi­nis­te­ri­ja Sa­vi­val­dy­bei ža­dė­to gel­to­no­jo au­to­bu­siu­ko ne­pas­ky­rė.

De­rė­ta­si su ve­žė­jais, de­rin­ti gra­fi­kai. Pir­mo­ji rug­sė­jo sa­vai­tė bu­vo la­bai sun­ki, di­rek­to­rė su­lau­kė ne­pa­ten­kin­tų tė­vų skam­bu­čių, to­dėl te­ko pa­gal­bos pra­šy­ti Sa­vi­val­dy­bė­je. Bet pro­ble­mą pa­vy­ko iš­spręs­ti ir da­bar vai­kai po pa­mo­kų par­ve­ža­mi per du kar­tus – 13 ir 15 val. Ti­ki­ma­si su­lauk­ti ir se­niū­no pa­gal­bos bei dė­me­sio dėl ke­lio su­tvar­ky­mo.

Mo­kyk­la sten­gia­si iš kai­mo at­va­žiuo­jan­tiems vai­kams su­da­ry­ti kuo pa­lan­kes­nes są­ly­gas, kad jie ga­lė­tų da­ly­vau­ti ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo už­siė­mi­muo­se, įvai­rio­je veik­lo­je, užei­tų į in­ter­ne­ti­nę skai­tyk­lą.No­ri­si aiš­ku­mo

Kiek atei­nan­čiais moks­lo me­tais mo­kyk­la ga­lės komp­lek­tuo­ti devintų–dešimtų kla­sių, pa­va­sa­riop spręs ir pa­tvir­tins ra­jo­no Ta­ry­ba. Tė­vams pa­lik­ta tei­sė rink­tis, ar vai­kai no­rės pa­baig­ti de­šimt kla­sių Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je, ar pa­gei­daus iš­kart pa­tek­ti į „Auš­ros“ gim­na­zi­jos pir­mą­ją kla­sę. Pa­ti mo­kyk­la ruo­šia­si ap­klaus­ti mo­ki­nius ir tė­vus apie to­li­mes­nį nu­si­tei­ki­mą mo­ky­tis jų mo­kyk­lo­je.

„Auš­ros“ vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je nuo šie­met jau ne­si­mo­ko penk­tos kla­sės, to­dėl vi­si bu­vę šios ug­dy­mo įstai­gos ket­vir­to­kai (ke­tu­rios kla­sės) jau yra Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nės mo­kyk­los mo­ki­niai. Iš vi­so pa­sta­ro­jo­je mo­kyk­lo­je su­komp­lek­tuo­tos de­vy­nios penk­tos kla­sės.

„Ši va­sa­ra kaip nie­kad praė­jo gy­ve­nant įtam­po­je. Nors šiai per­tvar­kai ruo­šian­tis bu­vo daug dirb­ta, kal­bė­ta­si su tė­vais, ta­čiau la­bai rū­pė­jo, kaip jau­sis pas mus atė­ję bu­vę „Aušros“ vi­du­ri­nės bei ki­tų mo­kyk­lų mo­ki­niai. Pir­mą­jį moks­lo me­tų mė­ne­sį la­bai gra­žiai dir­ba kla­sių va­do­vai, jau pa­si­py­lė eks­kur­si­jos po įžy­mias ra­jo­no vie­tas, vyks­ta gra­žus kla­sių ko­lek­ty­vų formavimas“, – su di­de­liu rū­pes­čiu apie adap­ta­ci­jos pe­rio­dą kal­bė­jo di­rek­to­rė. Va­do­vė pa­si­džiau­gė tu­ri­mų tri­jų so­cia­li­nių pe­da­go­gų dar­bu, ku­ris yra la­bai svar­bus bend­rau­jant su vai­kais, spren­džiant pro­ble­mas, vyk­dant įvai­rius pro­jek­tus.Iš­ga­vo pa­ža­dą

„Mo­ky­to­jai atė­jo ge­rai pail­sė­ję po ato­sto­gų, dar­bas vyks­ta se­na va­ga. Tu­ri­me stip­rių vi­sų sri­čių spe­cia­lis­tų. Šian­dien dir­ba­me ne­si­grę­žio­da­mi į praei­tį, gal­vo­da­mi ir pla­nuo­da­mi atei­tį“, – sa­kė di­rek­to­rė. Nors pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jos iš pra­džių ne­ri­ma­vo dėl nau­jos mo­kyk­los si­tua­ci­jos, po ke­lis pa­sta­tus iš­si­sklai­džiu­sių pra­di­nu­kų, di­rek­to­rė jas drą­si­no, nes ži­no, ko­kia yra stip­ri tris­de­šim­ties spe­cia­lis­tų me­to­di­kos gru­pė. Kar­tu daug ką ga­li­ma ap­tar­ti, nu­spręs­ti, bend­ra­dar­biau­ti.

Mo­kyk­los va­do­vė pa­si­džiau­gė re­no­vuo­tu, tie­siog švie­čian­čiu Pa­šei­me­nių sky­riu­mi, kur pra­di­nu­kams ir mo­ky­to­jams su­da­ry­tos pui­kios są­ly­gos. Iš praė­ju­sią sa­vai­tę mo­kyk­lo­je ap­si­lan­kiu­sio ra­jo­no me­ro A.Ba­gu­šins­ko di­rek­to­rė iš­ga­vo pa­ža­dą Mai­ro­nio gat­vė­je esan­čio­se mo­kyk­los pa­tal­po­se re­no­vuo­ti tua­le­tus, nes jie nea­ti­tin­ka hi­gie­nos nor­mų. Taip pat re­no­va­ci­jos pra­šo­si bu­vu­sio bend­ra­bu­čio pa­tal­pos, ku­rio­se šie­met, be spe­cia­lis­tų ka­bi­ne­tų, įsi­kū­ru­sios ir pen­kios kla­sės. Vi­si pra­di­nu­kai, kurie mokosi skirtinguose pastatuose, ga­li atei­ti į mo­kyk­los bib­lio­te­ką, spor­to sa­lę.Kuo de­ra di­džiuo­tis

Di­rek­to­rė sa­kė, jog šie­met kai ku­riems mo­ky­to­jams teks dirb­ti šiek tiek di­des­niu krū­viu. Ugdymo įstaiga ne­kant­riai lauks ki­tų moks­lo me­tų, kai pa­gal pa­si­ra­šy­tą tri­ša­lę mo­kyk­los, Sa­vi­val­dy­bės ir Vil­niaus pe­da­go­gi­nio uni­ver­si­te­to su­tar­tį į Sa­lo­mė­jos Nė­ries mo­kyk­lą su­grįš dirb­ti mo­ky­to­jais du jau­ni spe­cia­lis­tai, bu­vę mo­ki­niai. Kal­ban­tis apie praė­ju­sių me­tų abi­tu­rien­tų vals­ty­bi­nių eg­za­mi­nų re­zul­ta­tus – o jie iš­ties džiu­gi­nan­tys, nes aukš­tes­ni nei anks­tes­nių me­tų – di­rek­to­rė pa­juo­ka­vo, jog jų mo­kyk­los mo­ki­niai ne­si­rin­ko už­sie­nio aukš­tų­jų mo­kyk­lų, stu­di­juo­ja Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se, nes mo­kyk­la ge­rai at­lie­ka tau­tiš­ku­mo ug­dy­mą.

„Nors vi­suo­me­nė­je sklan­do nuo­sta­ta, kad stu­di­jas pe­da­go­gi­niuo­se uni­ver­si­te­tuo­se pa­si­ren­ka silp­nes­ni mo­ki­niai, bet ga­liu at­sa­kin­gai pa­reikš­ti, jog šie­met pe­da­go­gi­nes stu­di­jas pa­si­rin­ko ke­tu­ri ga­būs, ge­ri mū­sų mo­kyk­los abi­tu­rien­tai. Tai reiš­kia, jog mū­sų mo­ky­to­jai su­ge­ba tin­ka­mai mo­ki­nius orien­tuo­ti, pa­trau­kia sa­vo au­to­ri­te­tu“, – kalbėjo D.Juškauskienė.

Di­rek­to­rė pra­dė­jo var­dy­ti, ko­kias ki­tas sri­tis pa­si­rin­ko šios mo­kyk­los prieš­pas­ku­ti­nės lai­dos abi­tu­rien­tai. De­vy­ni stu­di­juo­ja Vil­niaus uni­ver­si­te­te, aš­tuo­ni – Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­te, try­li­ka – Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te, dvy­li­ka – Že­mės ūkio uni­ver­si­te­te, trys – Me­di­ci­nos uni­ver­si­te­te, yra stu­di­juo­jan­čių ir ki­to­se aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se. Per­nai į aukš­tą­sias mo­kyk­las įsto­jo 52 pro­c. abi­tu­rien­tų, šie­met ši sėk­mė ly­dė­jo jau 65 pro­c. (bai­gė 91, trys iš jų – su pa­gy­ri­mais).

Dar vie­nas da­ly­kas iš dau­ge­lio, kuo Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nė mo­kyk­la ga­li pa­si­džiaug­ti, – tai bend­ra­dar­bia­vi­mas su poe­tės var­du su­sie­to­mis ša­lies mo­kyk­lo­mis. Kiek­vie­nais me­tais jos su­si­tin­ka, o kas pen­ke­ri me­tai to­kie su­si­ti­ki­mai vyks­ta Vil­ka­viš­ky­je. Ir šie­met, mi­nint Sa­lo­mė­jos Nė­ries 104-ąsias gi­mi­mo me­ti­nes, lapk­ri­čio 14 die­ną toks su­si­ti­ki­mas nu­ma­ty­tas Vil­ka­viš­ky­je.Svar­bu bend­ra­dar­biau­ti

„Ko­kia ga­li bū­ti gim­na­zi­ja be tvir­tos, stip­rios pa­grin­di­nės mo­kyk­los?“ – sa­vo va­do­vau­ja­mos ugdymo įstaigos mi­si­ją atei­ty­je ban­dė nu­sa­ky­ti D.Juš­kaus­kie­nė. Di­rek­to­rė ak­cen­ta­vo tai, kad da­bar tu­ri la­bai ge­rą pe­da­go­gi­nę ba­zę, ge­rus spe­cia­lis­tus. Be abe­jo, atei­ty­je rei­kės dau­giau orien­tuo­tis į so­cia­li­nės ir pe­da­go­gi­nės pa­gal­bos sfe­rą, dau­giau dirb­ti su am­žiaus gru­pė­mis, su tė­vais. Juk pa­ts sun­kiau­sias dar­bas yra su paaug­liais: kaip ir kur juos nu­kreip­ti, kaip įteig­ti, kad jie priim­tų tei­kia­mas ži­nias.

Šių moks­lo me­tų pa­bai­go­je bus ge­ra džiaug­tis pir­mo­sios pri­va­lo­mos pa­grin­di­nio ug­dy­mo pa­tik­ros re­zul­ta­tais.

„Esu įsi­ti­ki­nu­si, jog ir atei­ty­je mo­kyk­loms bus la­bai svar­bu bend­ra­dar­biau­ti. Juk to­kia mū­sų mi­si­ja – mo­ky­ti, auk­lė­ti. Tą pa­tį dar­bą dirb­da­mi, tu­ri­me vie­ni ki­tiems pa­dė­ti, steng­tis, kad bū­tų ge­ras psi­cho­lo­gi­nis kli­ma­tas“, – sa­kė di­rek­to­rė.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Trąšų gamybą verslininkas kilstelėjo į aukštesnį lygį
* Konteinerius vežėjai privalo pastatyti į vietą
* Šeimos gydytojų komandas papildys ne visi
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Koks Jūsų darbo krūvis?
Turiu vieną etatą.
Etatas ir viršvalandžiai.
Dirbu keliuose darbuose.
Neskaičiuoju, nes dirbu sau.
Aš nedirbu.Kalbos patarimai

Klausytis ką ar ko?
Su veiksmažodžiu klausyti(s) galininkas nevartotinas objektui reikšti. Vartotinas kilmininkas klausyti(s) ko, pvz.: Netrukdyk, klausau(si) laidą (taisoma laidos ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas