„Santaka“ / Vilkaviškio rajono savivaldybė – penkta Lietuvoje

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda skanius obuolius (0,20–0,40 Eur/kg, nepurkšti), medų (3,50 Eur už 0,5 l). Tel. 8 610 45 539.
Galioja iki: 2019-02-16 15:36:09

Parduoda ekologiškai užaugintą mėsinę kiaulę (apie 200 kg svorio, 1,70 Eur už kg). Tel. 8 670 98 550.
Galioja iki: 2019-02-21 13:54:29

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-09-25 08:27

Dalinkitės:  


Rajono meras A.Bagušinskas teigė, jog Savivaldybė gerai įvertinta dėl profesionalaus ir sutelkto kompetentingų specialistų darbo.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Vilkaviškio rajono savivaldybė – penkta Lietuvoje

„Vei­do“ žur­na­las jau ant­rą kar­tą at­li­ko ty­ri­mą ir įver­ti­no, ku­rio­se ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se gy­ve­ni­mas ko­ky­biš­kiau­sias.

Rei­tin­go len­te­lė­je tarp še­šias­de­šim­ties Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pui­kuo­ja­si gar­bin­go­je penk­to­je vie­to­je.

Pa­kal­bin­tas ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gir­das Ba­gu­šins­kas ne­slė­pė džiaugs­mo dėl to­kio aukš­to mū­sų Sa­vi­val­dy­bės įver­ti­ni­mo, ta­čiau sa­kė ne­ma­tąs ta­me ko­kių nors as­me­ni­nių in­dė­lių.

– To­kia aukš­ta vie­ta – tai pla­nin­gos il­ga­lai­kės Sa­vi­val­dy­bės stra­te­gi­jos ir su­si­klau­siu­sios kom­pe­ten­tin­gų spe­cia­lis­tų ko­man­dos bend­ro dar­bo re­zul­ta­tas, – trum­pai si­tua­ci­ją įver­ti­no ra­jo­no va­do­vas.

Di­džiu­lis straips­nis „Vei­do“ žur­na­le (Nr. 37) pa­va­din­tas „Kur gy­ve­ni­mas ge­rė­ja spar­čiau­siai“. Jis iliust­ruo­tas nuo­trau­ko­mis iš de­šim­ties ge­riau­sių ir tri­jų pra­sčiau­sių ša­lies sa­vi­val­dy­bių. Pa­ra­šai po šio­mis nuo­trau­ko­mis nu­sa­ko, pa­gal ko­kį kri­te­ri­jų ku­ri sa­vi­val­dy­bė ga­vo aukš­čiau­sią įver­ti­ni­mą, o ku­ri – že­miau­sią.

Mū­sų ra­jo­nas pri­sta­to­mas dr. Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus pa­mink­lo nuo­trau­ka, prie ku­rios pa­ra­šy­ta: „Vil­ka­viš­kio val­džia dau­giau­sia re­no­va­vo dar­že­lių ir mo­kyk­lų.“

– Tai tik­ra tie­sa, – sa­kė me­ras A.Ba­gu­šins­kas. – 2000-ai­siais me­tais, kai dar nie­kas ne­kal­bė­jo apie jo­kias mo­kyk­lų re­no­va­vi­mo pro­gra­mas, mes su­da­rė­me il­ga­lai­kį ra­jo­no mo­kyk­lų at­nau­ji­ni­mo pla­ną ir, pra­dė­ję nuo Bart­nin­kų vi­du­ri­nės mo­kyk­los, nuo­sek­liai pa­gal jį dir­bo­me. Taip pat di­de­lį dė­me­sį sky­rė­me lop­še­lių-dar­že­lių, me­di­ci­nos įtai­gų tvar­ky­mui.

Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, šie­met užė­mu­si penk­tą­ją vie­tą (be­je, pa­da­riu­si mil­ži­niš­ką šuo­lį iš per­nykš­tės 39-os vie­tos), ap­len­kė net to­kias stip­rias sa­vi­val­dy­bes, kaip Vil­niaus, at­si­dū­ru­sią 10-oje vie­to­je, Kė­dai­nių (9 vie­ta), Kai­šia­do­rių (8 vie­ta), Ute­nos (7 vie­ta) ir Ma­žei­kių (6 vie­ta).

Rei­tin­go vir­šū­nė­je – tur­tin­gų lie­tu­vių ir vo­kie­čių pa­mėg­tas ku­ror­tas Ne­rin­ga. Ši sa­vi­val­dy­bė pir­mau­ja pa­gal dau­ge­lį ro­dik­lių, o la­biau­siai iš­si­ski­ria įspū­din­gu biu­dže­tu ir di­džiau­siu vai­kų gims­ta­mu­mu. Ant­rą vie­tą užė­mę Elekt­rė­nai įver­tin­ti už ma­žiau­sią ne­dar­bą, ku­ris čia sie­kia vos 0,6 pro­c. Aly­tus (3 vie­ta) pri­pa­žin­tas kaip ak­ty­viau­siai nau­do­jan­tis ES struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­mą pa­gal pro­gra­mą „Ly­de­ris“. O ket­vir­to­je vie­to­je li­kęs Kau­nas gi­ria­mas už ge­rus ke­lius, ta­čiau pei­kia­mas už vi­siš­kai ap­leis­tas mo­kyk­las.

Ne­ma­žai vie­tos straips­ny­je skir­ta ir at­si­lie­kan­čių sa­vi­val­dy­bių ana­li­zei. 58-ąją vie­tą užė­mu­si Pa­ne­vė­žio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė įvar­di­ja­ma kaip vie­ta, kur gy­ve­na la­biau­siai ser­gan­tys lie­tu­viai. Za­ra­sai, at­si­dū­rę 59-oje vie­to­je, pei­kia­mi už tai, kad per me­tus čia spar­čiai ma­žė­jo in­di­vi­dua­lių įmo­nių. O rei­tin­go len­te­lės apa­čią „puo­šian­tis“ Skuo­das (60-oji vie­ta) „pa­si­žy­mė­jo“ dėl to, kad jo gy­ven­to­jai sa­vo sa­vi­val­dy­bė­je ne­gau­na jo­kių rim­tes­nių me­di­ci­nos pa­slau­gų.

Sa­vi­val­dy­bių rei­tin­gų len­te­lė šie­met su­da­ry­ta jau ant­rą kar­tą, o į ty­ri­mą bu­vo įtrauk­ta dau­giau ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jų. Iš vi­so sa­vi­val­dy­bės bu­vo ver­tin­tos pa­gal sep­ty­nio­li­ka skir­tin­gų pa­ra­met­rų. Di­džiau­siu koe­fi­cien­tu – 10 – bu­vo įver­tin­tas gy­ven­to­jų skai­čiaus po­ky­tis, jų ser­ga­mu­mas, vie­tos me­di­ci­nos įstai­go­se gau­na­mos gy­dy­mo pa­slau­gos, in­ves­ti­ci­jos į šias įstai­gas, gy­dy­to­jų trū­ku­mas.

Ty­ri­mo ren­gė­jų nuo­mo­ne, tai, kad konk­re­čio­je sa­vi­val­dy­bė­je dau­giau žmo­nių mirš­ta nei gims­ta, yra pir­mas sig­na­las, jog gy­ve­ni­mo ko­ky­bė čia pra­sta. „Jau­nos šei­mos ku­ria­si, gim­do vai­kus ir juos auk­lė­ja ten, kur ga­li ne tik gau­ti dar­bo bei už­dirb­ti, bet ir pa­klo­ti ge­res­nius to­les­nio gy­ve­ni­mo pa­ma­tus sa­vo pa­li­kuo­nims. Vie­tos žmo­nių svei­ka­ta – ant­ras itin svar­bus ro­dik­lis. Pa­si­li­go­ju­sių žmo­nių gau­si sa­vi­val­dy­bė ne tik nie­ko reikš­min­ges­nio ne­ga­li su­kur­ti, bet ir ra­jo­no biu­dže­tas pa­ver­čia­mas so­cia­li­nių iš­mo­kų ka­sa“, – ra­šo žur­na­las „Vei­das“.

Taip pat sa­vi­val­dy­bės bu­vo ver­tin­tos pa­gal nu­si­kals­ta­mu­mo ro­dik­lius, ne­dar­bo ly­gį, in­di­vi­dua­lių įmo­nių po­ky­tį, tie­sio­gi­nes už­sie­nio in­ves­ti­ci­jas, nau­jų bu­tų ir na­mų sta­ty­bą, ne­re­no­vuo­tas mo­kyk­las, mo­ky­to­jų trū­ku­mą, ke­lių būk­lę, biu­dže­to bei ES lė­šas vie­nam gy­ven­to­jui, aukš­tą­sias mo­kyk­las, kul­tū­ros įstai­gas ir ki­tus kri­te­ri­jus.„San­ta­kos“ inf.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vasario 16-oji Vilkaviškyje: istorinė kartų jungtis
* Klausimas valdžiai: išlaikyti ar uždaryti?
* Kandidatams į merus nevengta užduoti ir nepatogių klausimų
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą į merus balsuotumėte?
Sauleną Aželską
Žilviną Gelgotą
Valentiną Gražulį
Algirdą NeiberkąKalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „stribas“?
Taip. Stribai (rus. istrebitel – „naikintojas“) – civilinių ginkluotų sovietų valdžios būriai, 1944–1954 m. Lietuvoje padėję okupantams vykdyti represijas.
„Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ žodis stribas teikiamas su žyma šnek.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas