„Santaka“ / Įvykiai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda dalimis CITROEN BERLINGO (2002 m., dyzelis, 1,9 l, 51 kW), AUDI A4 (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW POLO (1997 m., 1,9 l, dyzelis, 47 kW), VW GOLF IV (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW SHARAN (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW). Tel. 8 699 28 707.
Galioja iki: 2018-12-20 11:04:36

Parduoda Kalėdines sidabrines eglutes (nukirstos ir vazonuose) Pūstapėdžiuose. Galima susitarti dėl atvežimo. Tel.: 8 698 41 635, 8 610 45 499.
Galioja iki: 2018-12-21 15:31:59

Parduoda 0,14 ha namų valdos sklypą Birutės g. 12, Gižuose. Tel. 8 638 42 702/
Galioja iki: 2018-12-24 13:05:53

Skubiai ieškomas butas ilgalaikei nuomai Vilkaviškyje. Tel. 8 674 28 723.
Galioja iki: 2018-12-26 17:47:59Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-09-23 08:38

Dalinkitės:  


Įvykiai

Eglė KVIESULAITIENĖ

Žu­vo keleivis

Sek­ma­die­nį ke­ly­je Marijampolė–Kybartai įvy­ko tra­giš­ka ava­ri­ja, nu­si­ne­šu­si dvi­de­šimt­me­čio vil­ka­viš­kie­čio gy­vy­bę.

Apie 19.30 val. au­to­mo­bi­lį „Cit­roen ZX“ ke­liu Marijampolė–Kybartai vai­ra­vęs de­vy­nio­lik­me­tis R.P. ren­gė­si su­kti, tad šiek tiek pri­stab­dė. Iš pa­skos va­žia­vęs 27-erių me­tų Jun­gė­nų kai­mo gy­ven­to­jas A.B. su „VW Golf“ lai­ku ne­sup­ra­to prie­ky­je va­žia­vu­sio vai­ruo­to­jo ke­ti­ni­mų ir ne­nus­pau­dė stab­džio pe­da­lo, tad ma­ši­na rė­žė­si į ga­li­nę „Cit­roen ZX“ da­lį. Nuo smū­gio šis au­to­mo­bi­lis iš­lė­kė į prieš­prie­ši­nę eis­mo juos­tą ir at­si­tren­kė į vil­ki­ką „Ive­co Stra­lis“ su prie­ka­ba. Ta­čiau tra­giš­ko įvy­kio gran­di­nė tuo dar ne­si­bai­gė. At­si­mu­šęs į Ru­si­jos pi­lie­čio vai­ruo­ja­mą vil­ki­ką, „Cit­roen ZX“ įlė­kė į grio­vį ir ke­lis kar­tus ver­tė­si. Tik tuo­met ma­ši­na su­sto­jo.

Su R.P. va­žia­vęs dvi­de­šimt­me­tis jo drau­gas vil­ka­viš­kie­tis Ai­no­ras Bak­ša žu­vo vie­to­je. Vai­ruo­to­jas dėl sun­kios gal­vos trau­mos bei šon­kau­lių lū­žių be są­mo­nės sku­biai iš­ga­ben­tas į Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­to kli­ni­kas.

Ava­ri­jo­je nu­ken­tė­jo ir „VW Golf“ vai­ruo­to­jas A.B. Jis gy­do­mas Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos ir trau­ma­to­lo­gi­jos-or­to­pe­di­jos sky­riu­je.Part­ren­kė pe­rė­jo­je

Sek­ma­die­nį Vil­ka­viš­ky­je pės­čią­jį par­tren­kęs au­to­mo­bi­lis iš įvy­kio vie­tos pa­si­ša­li­no.

Apie 20.30 val. Ge­di­mi­no gat­vė­je, prie vais­ti­nės esan­čio­je pės­čių­jų pe­rė­jo­je, ne­nus­ta­ty­tas au­to­mo­bi­lis kliu­dė ir su­ža­lo­jo per gat­vę ėju­sį pen­kias­de­šimt­me­tį A.S. Vy­ras pa­ty­rė gal­vos ir ko­jos trau­mas.

Pa­rei­gū­nai pra­šo ma­čiu­sių­jų šią ava­ri­ją pa­skam­bin­ti tel. 02 ar­ba 112.Nus­ken­do šu­li­ny­je

Nak­tį į šeš­ta­die­nį Alks­nė­nuo­se (Pil­viš­kių sen.) esan­čios so­dy­bos šu­li­ny­je nu­sken­do žmo­gus.

Kaip pa­vy­ko iš­siaiš­kin­ti pa­rei­gū­nams, so­dy­bo­je, ku­rio­je pa­sta­ruo­ju me­tu glau­dė­si 51-erių Al­gir­das Al­mo­nai­tis, penk­ta­die­nio va­ka­rą vy­ko iš­ger­tu­vės. Var­to­da­mi al­ko­ho­lį vy­rai kar­tu ir rū­kė. Nuo ku­rio nu­mes­tos nuo­rū­kos ar deg­tu­ko įsi­smil­ko so­fa, nie­kas pa­sa­ky­ti ne­ga­li. Ta­čiau nak­tį vy­rai pa­ju­to degesių kva­pą ir pa­ma­tė iš so­fos be­si­ver­čian­čius dū­mus. Šei­mi­nin­kas kar­tu su de­šimt­me­čiu jau­nes­niu V.M. stvė­rė ki­bi­rus ir pa­si­lei­do šu­li­nio link. Dar vie­nas drau­ge puo­ta­vęs vy­ras ra­miai mie­go­jo ir į šur­mu­lį dė­me­sio ne­krei­pė.

Spė­ja­ma, kad ne­blai­vus A.Al­mo­nai­tis, sem­da­mas iš šu­li­nio van­de­nį, neiš­lai­kė pu­siaus­vy­ros ir įvir­to per neaukš­tą ren­ti­nį. Jo gel­bė­ti puo­lė drau­ge bu­vęs V.M., ku­ris, neįs­teng­da­mas pa­dė­ti drau­gui, taip pat įkri­to.

Apie 3 val. nak­ties gre­ta esan­čio na­mo kai­my­nas iš­gir­do pa­gal­bos šauks­mą. Nu­bė­gęs prie šu­li­nio, vi­du­je pa­ma­tė du žmo­nes. Kai­my­nas sku­biai iš­kvie­tė gel­bė­to­jus.

Kai at­vy­ko ug­nia­ge­siai ir iš­trau­kė leis­gy­vį 42-ejų V.M., A.Al­mo­nai­tis jau bu­vo be gy­vy­bės ženk­lų. Spė­ja­ma, kad vy­ras kris­da­mas ga­lė­jo su­si­ža­lo­ti, pri­si­trenk­ti ir dėl to jį vė­liau iš­ti­ko mir­tis. Šu­li­ny­je te­bu­vo apie 1,70 m van­dens.

De­gan­čios so­fos ug­nia­ge­siams ge­sin­ti ne­te­ko – ji už­ge­so sa­vai­me. V.M. gel­bė­to­jai per­da­vė me­di­kams.

Vy­ras dėl bend­ro kū­no at­ša­li­mo gy­do­mas li­go­ni­nės Vi­daus li­gų sky­riu­je.Išžagino paauglę

Sek­ma­die­nį apie sun­kų nu­si­kal­ti­mą po­li­ci­jai pra­ne­šė pen­kio­lik­me­tės ma­ma.

Pen­kio­lik­me­tė N.N. iš pra­džių nie­kam ne­pa­sa­ko­jo, jog penk­ta­die­nio nak­tį bu­vo iš­ža­gin­ta. Pa­si­kei­tu­sį duk­ters el­ge­sį pa­ste­bė­jo tė­vai. Tik žo­dis po žo­džio mer­gi­na pa­ga­liau pa­pa­sa­ko­jo, kad ją ne­to­li na­mų, ant pie­vos, iš­prie­var­ta­vo pa­žįs­ta­mas vai­ki­nas. Įta­ria­ma­sis ir dar vie­nas ga­li­mai nu­si­kal­ti­me da­ly­va­vęs as­muo su­lai­ky­ti.Dėl rinkimų

Dvi rajono gyventojos įsitikinusios, kad negalima pasitikėti nei agitatoriais, nei biuletenių nešiotojais.

Pas 74-erių pilviškietę O.P. užsukusi nepažįstama moteris prisistatė vienos šiuo metu į Seimą kandidatus keliančios partijos rėmėja ir net parodė pažymėjimą. Tuo pat metu pro duris įėjo ir pensijas nešiojusi paštininkė. Rėmėjos akyse O.P. atsiėmė pensiją ir pasidėjo ją ant spintelės.

Išdėsčiusi, ką gero po rinkimų žada jų partiją, rėmėja pasiūlė pilviškietei užpildyti anketą.

Tačiau kai rėmėja išėjo, O.P. pastebėjo, kad pinigų krūvelės, kurioje buvo 450 litų, ant spintelės nebėra. Moteris dar bandė vytis partijos „veikėją“, tačiau šios ir pėdos buvo ataušusios.

Žagrėnų kaimo (Kybartų sen.) gyventoja vagyste kaltina rinkimų biuletenius nešiojusią moterį. Pas 71-erių O.Ž. į namus buvo užsukusi rinkimų biuletenius nešiojusi moteris. Po kurio laiko O.Ž. pasigedo mobiliojo telefono. Šeimininkė įsitikinusi, jog telefonas gulėjo ant stalo ir jį galėjo nugvelbti ne kas kitas, kaip rinkimų biuletenius nešiojusi moteris.Kri­to nuo sto­go

Sek­ma­die­nį į Rea­ni­ma­ci­jos sky­rių pa­te­ko nuo sto­go nu­kri­tęs pa­je­vo­nie­tis.

52-ejų A.G. pa­sa­ko­jo, kad su­svir­du­lia­vo tuo­met, kai jam, dir­ban­čiam ant sto­go, įgė­lė šir­šė. Neiš­lai­kęs pu­siaus­vy­ros vy­ras žnek­te­lė­jo ant že­mės ir su­si­ža­lo­jo gal­vą. Į li­go­ni­nę at­vež­tas vy­ras bu­vo sku­biai pa­gul­dy­tas į Rea­ni­ma­ci­jos sky­rių. Su­tei­kus pa­gal­bą, jo būk­lė pa­ge­rė­jo.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Bendruomenė įsirengė autobusų stotelę
* Teismo sprendimas: biudžetinė įstaiga turi sumokėti atleistai darbuotojai
* Aktorė į gimtinę grįžta su dovanomis
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar laikotės sveikos gyvensenos principų?
Laikausi be jokių išlygų.
Stengiuosi jų paisyti.
Sveika gyvensena man nerūpi.Kalbos patarimai

Apie įvardį tūlas
Dabartinės lietuvių kalbos žodyne teikiama žodžio tūlas (-a) reikšmė – dažnas, daug kas, ne vienas.
Taigi tūlas nevartotinas reikšmėmis toks, kažkoks, vienas, kuris ne kuris: Tūlas (taisoma kažkoks, vienas ) žmogus tavęs ieškojo.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas