„Santaka“ / Ilgamečiai rūkaliai gyvenimo kelią gali baigti dusdami

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda pilnai įrengtą, suremontuotą 1 kambario butą su rūsiu Pilviškių g., Vilkaviškyje (2/5 aukštas). Tel. 8 625 50 615.
Galioja iki: 2018-11-15 09:19:44

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-09-19 19:38

Dalinkitės:  


Be­veik ke­tu­ris de­šimt­me­čius ci­ga­re­tės dū­mu mė­ga­vę­sis gy­dy­to­jas V.Ro­gals­kis da­bar pa­cien­tams ga­li drą­siai aiš­kin­ti apie rū­ky­mo ža­lą.

Kristinos VAITKEVIČIENĖS nuo­tr.


Ilgamečiai rūkaliai gyvenimo kelią gali baigti dusdami

Eglė KVIESULAITIENĖ

Pas­ta­ruo­ju me­tu plau­čių li­go­mis ser­gan­čių žmo­nių spar­čiai dau­gė­ja. Jų skai­čius grei­tai ga­li pa­vy­ti la­biau­siai žmo­ni­ją kan­ki­nan­čių šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų sta­tis­ti­nius duo­me­nis. O lė­ti­nė obst­ruk­ci­nė plau­čių li­ga – vie­nin­te­lė li­ga pa­sau­ly­je, nuo ku­rios mir­tin­gu­mas ne ma­žė­ja, o vis di­dė­ja.Prie­žas­tis – rū­ky­mas

Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nės gy­dy­to­jas pul­mo­no­las-fti­ziat­ras Vla­das Ro­gals­kis jau daug me­tų gy­do plau­čių li­go­mis be­si­skun­džian­čius li­go­nius. Pas­ta­ruo­ju me­tu vis gau­sė­jan­tis li­go­nių skai­čius pra­de­da kelti ne­rimą. Dau­gė­ja ir plau­čių vė­žio at­ve­jų. Se­niau to­kios diag­no­zės bu­vo kons­ta­tuo­ja­mos be­veik vien vy­rams. Da­bar šia li­ga ser­gan­čių mo­te­rų skai­čius spar­čiai di­dė­ja.

Pag­rin­di­nė prie­žas­tis, nu­le­mian­tis sun­kias plau­čių li­gas, – rū­ky­mas. Su juo sie­ja­ma dau­giau nei 90 pro­c. plau­čių vė­žio at­ve­jų. Ri­zi­ka su­si­rgti plau­čių vė­žiu, lė­ti­ne obst­ruk­ci­ne plau­čių li­ga (LOPL) pri­klau­so nuo su­rū­ko­mų ci­ga­re­čių kie­kio, am­žiaus, ka­da pra­dė­ta rū­ky­ti, rū­ky­mo truk­mės, ci­ga­re­čių rū­šies, dū­mų įkvė­pi­mo gy­lio. San­ty­ki­nė mirš­ta­mu­mo nuo plau­čių vė­žio ri­zi­ka rū­kan­tiems žmonėms išau­ga 9–14 kar­tų, o jei su­rū­ko­ma dau­giau nei 40 ci­ga­re­čių per die­ną – net 19–24 kar­to, pa­ly­gin­ti su ne­rū­kan­čiais.

Me­tus rū­ky­ti, ti­ki­my­bė su­si­rgti plau­čių vė­žiu smar­kiai su­ma­žė­ja tik po 5 me­tų, ta­čiau iš­lie­ka di­des­nė nei nie­ka­da ne­rū­kiu­siems as­me­nims. Me­tus rū­ky­ti, lė­čiau pro­gre­suo­ja to­kios li­gos, kaip lė­ti­nė obst­ruk­ci­nė plau­čių li­ga bei ki­ti plau­čių funk­ci­jos su­tri­ki­mai.Ken­kia ir me­džio dul­kės

Nors plau­čių vė­žiu su­ser­ga ir ne­rū­kan­tys žmo­nės, anot V.Ro­gals­kio, be­veik vi­sų jų šei­mos na­riai rū­kė. Tai reiš­kia, kad sun­kia li­ga su­si­r- gęs žmo­gus rū­kė pa­sy­viai.

Moks­li­nin­kai pa­tei­kia duo­me­nis, kad pa­sy­vus rū­ky­mas 26 pro­c. padi­di­na ri­zi­ką su­si­rgti plau­čių vė­žiu.

Ri­zi­ką su­si­rgti plau­čių vė­žiu di­di­na dar­bas su nuo­din­go­mis me­džia­go­mis, taip pat nuo­la­ti­nis kon­tak­tas su la­kio­mis smul­kio­mis da­le­lė­mis, įkve­pia­mo­mis į plau­čius.

Daž­nai plau­čių vė­žiu su­ser­ga me­džio ap­dir­bi­mo įmo­nių dar­buo­to­jai, ku­rie šli­fuo­da­mi me­dį, ypač ąžuo­lą, uo­sį, skrob­lą, neap­sau­go kvė­pa­vi­mo ta­kų spe­cia­lio­sio­mis prie­mo­nė­mis (res­pi­ra­to­riais).

Se­niau plau­čių vė­žys bu­vo ta­pęs be­veik pro­fe­si­ne ma­lū­ni­nin­kų li­ga, nes pro kvė­pa­vi­mo ta­kus pa­te­kę mil­tai taip pat nu­sė­da plau­čiuo­se ir su­ke­lia vė­ži­nius pro­ce­sus.

Vė­žio at­si­ra­di­mą są­ly­go­ja ir ge­ne­ti­niai veiks­niai. Nors dau­gu­ma plau­čių vė­žio at­ve­jų su­si­ję su rū­ky­mu, tik 10–15 pro­c. rū­kan­čių­jų su­ser­ga plau­čių vė­žiu. Ma­no­ma, kad tam tu­ri reikš­mės pa­vel­dė­ji­mas.Pir­mie­ji po­žy­miai

Lė­ti­nė obst­ruk­ci­nė plau­čių li­ga (LOPL) yra pro­gre­suo­jan­ti kvė­pa­vi­mo ta­kų li­ga. Ja daž­niau ser­ga vy­res­nio am­žiaus žmo­nės, daž­niau­siai – rū­kan­tys ar pa­ty­rę kenks­min­gų me­džia­gų po­vei­kį. Ja ser­gan­tys li­go­niai kos­ti, dūs­ta, švokš­čia, skrep­liuo­ja. Prog­re­suo­jant li­gai su­ma­žė­ja žmo­gaus fi­zi­nis ak­ty­vu­mas, blo­gė­ja gy­ve­ni­mo ko­ky­bė.

Du­su­lys yra svar­biau­sias neį­ga­lu­mą le­mian­tis LOPL simp­to­mas. Kos­čio­ji­mas (ry­ti­nis rū­kan­čių­jų ko­su­lys) ga­li bū­ti pir­ma­sis su­si­rū­pin­ti ver­čian­tis li­gos po­žy­mis. Li­gai pro­gre­suo­jant, kvė­pa­vi­mo ta­kai siau­rė­ja. Per su­siau­rė­ju­sius kvė­pa­vi­mo ta­kus į plau­čius pa­ten­ka vis ma­žiau oro. Žmo­gus pra­de­da dus­ti.

Iš pra­džių du­su­lį su­ke­lia tik fi­zi­nis krū­vis, o vė­liau dusina ir ra­my­bės bū­se­no­je. LOPL pra­džia daž­nai ne­pas­te­bi­ma, ji pro­gre­suo­ja lė­tai ir plau­čių funk­ci­ja la­biau su­trin­ka tik po 20–30 rū­ky­mo me­tų. Ka­dan­gi li­gos pra­džio­je simp­to­mai mi­ni­ma­lūs ar­ba jų ap­skri­tai nė­ra, pa­cien­tai į gy­dy­to­jus ne­si­krei­pia, o li­ga diag­no­zuo­ja­ma tik vy­res­nia­me am­žiu­je. Rū­ka­liai daž­nai neį­ver­ti­na simp­to­mų ir gal­vo­ja, jog tai na­tū­ra­lus se­nė­ji­mo pro­ce­sas. Ta­da li­ga jau bū­na ge­ro­kai pa­žen­gu­si. Lė­ti­nis ko­su­lys ir skrep­lia­vi­mas ga­li var­gin­ti ne vienerius me­tus prieš iš­si­vys­tant kvė­pa­vi­mo ta­kų su­siau­rė­ji­mui. Daž­niau­siai li­ga nu­sta­to­ma 40–50 me­tų žmo­nėms.De­guo­nies te­ra­pi­ja

Kuo anks­čiau LOPL diag­no­zuo­ja­ma, tuo efek­ty­ves­nis gy­dy­mas. Ser­gant LOPL, li­go­niui sun­ku iš­kvėp­ti orą. Įk­vėp­ti jis ga­li vi­sa krū­ti­ne, ta­čiau iš­kve­piant da­lis oro lie­ka plau­čiuo­se (vys­to­si va­di­na­mieji „oro spąs­tai“). Taip at­si­tin­ka dėl to, kad su­siau­rė­ja bron­chų spin­dis ir iš­si­ple­čia bron­chų al­veo­lės. Li­ga nu­sta­toma spi­ro­met­ri­jos ty­ri­mu.

Vi­si kvė­pa­vi­mo su­tri­ki­mų ka­muo­ja­mi žmo­nės – ko­sin­tys, skrep­liuo­jan­tys, jau­čian­tys oro trū­ku­mą – tu­rė­tų iš­si­tir­ti dėl ga­li­mos plau­čių li­gos.

LOPL yra lė­ti­nė li­ga. Jos gy­dy­mas tik pri­stab­do li­gos pro­gre­sa­vi­mą, su­švel­ni­na simp­to­mus, bet li­gos vi­siš­kai iš­gy­dy­ti neį­ma­no­ma. To­dėl šios li­gos leng­viau iš­veng­ti, nei ją gy­dy­ti. Svar­biau­sia – pa­keis­ti žmo­nių po­žiū­rį į sa­vo svei­ka­tą ir at­si­sa­ky­ti svar­biau­sio LOPL su­ke­lian­čio veiks­nio – rū­ky­mo.

LOPL ser­gan­čių li­go­nių gy­ve­ni­mo ko­ky­bė ypač pa­ge­rė­jo, pra­dė­jus gy­dy­ti de­guo­nies te­ra­pi­ja. Spe­cia­lius apa­ra­tus la­bai sun­kūs li­go­niai ga­li įsi­gy­ti ir gy­dy­tis na­muo­se, mat nuo šių me­tų li­go­nių ka­sos jau kom­pen­suo­ja 80 pro­c. apa­ra­to ver­tės. Se­niau, pa­blo­gė­jus li­go­nio būk­lei ir pri­rei­kus de­guo­nies te­ra­pi­jos, pa­cien­tai bū­da­vo sta­cio­na­ri­zuo­ja­mi, mat įsi­gy­ti spe­cia­lų apa­ra­tą, ku­riuo gy­dy­tis ga­lė­tų pa­tys, iš­ga­li re­tas. Jo kai­na sie­kia iki 10 tūkst. li­tų.

Pul­mo­no­lo­gas ga­li pa­si­džiaug­ti ir tuo, kad pa­sta­ruo­ju me­tu ra­jo­ne sta­bi­li­za­vo­si tu­ber­ku­lio­zės pa­dė­tis. Prieš ke­le­tą me­tų jos at­ve­jų spar­čiai dau­gė­jo, ne­si­gy­dan­tys ir už­kra­tą ne­šio­jan­tys as­me­nys kė­lė grės­mę vi­suo­me­nei, „sė­jo“ ba­ci­las. Ta­čiau da­bar to­kių li­go­nių mū­sų ra­jo­ne be­veik ne­be­li­ko. Aso­cia­liai gy­ve­nę ir sun­kią li­gą už­lei­dę as­me­nys pa­pras­čiau­siai iš­ke­lia­vo į ana­pi­lį.Išauk­lė­jo“ anū­kas

Gy­dy­to­jas V.Ro­gals­kis juo­kau­ja, kad jam da­bar daug leng­viau „auk­lė­ti“ pa­cien­tus ir jiems aiš­kin­ti, kad di­džiau­sias plau­čių prie­šas – rū­ky­mas. Se­niau apie rū­ky­mo ža­lą li­go­niams kal­bė­da­vęs gy­dy­to­jas jaus­da­vo­si ne­jau­kiai, nes pa­ts bu­vo šio ža­lin­go įpro­čio ver­gas. Il­ga­lai­kio rū­ky­mo pa­sek­mes svei­ka­tai gy­dy­to­jas jau pa­ju­to pa­ts, tad da­bar ga­li dar įti­ki­na­miau agi­tuo­ti pa­cien­tus mes­ti rū­ky­ti.

Anks­čiau su­rū­ky­da­vęs po po­rą pa­ke­lių per die­ną, da­bar gy­dy­to­jas ne­rū­ko jau de­vin­tas mė­nuo. O „su­pro­ti­no“ plau­čių li­gų spe­cia­lis­tą ne ži­no­ji­mas, kad ken­kia svei­ka­tai, o ma­ža­me­čio anū­ko „agi­ta­ci­ja“. Pra­dė­jęs mo­kyk­lą lan­ky­ti pir­mo­kė­lis vie­ną die­ną se­ne­liui iš­dės­tė to­kią „pa­skai­tą“, kad te­ko su­si­gės­ti.

– Jis man iš­rė­žė, kad rū­ky­da­mas žu­dau ne tik sa­ve, bet ir jį – sa­vo anū­ką, jo ma­mą ir mo­čiu­tę, – apie il­gam įsi­mi­nu­sius ir įpro­čius pa­kei­tu­sius vai­ko žo­džius pa­sa­ko­jo be­veik ke­tu­ris de­šimt­me­čius ci­ga­re­tę po ci­ga­re­tės trau­kęs gy­dy­to­jas. – Tą die­ną su­rū­kiau pa­sku­ti­nę ci­ga­re­tę ir dau­giau ne­be­paė­miau. Ki­ti šei­mos na­riai jau bu­vo pra­ra­dę vil­tį, kad ka­da nors me­siu rū­ky­ti. Nors rūkalius ir da­bar su­pran­tu – mes­ti rū­ky­ti rei­kia itin daug va­lios – pri­klau­so­my­bė iš­si­vys­to la­bai stip­ri. Dar ir da­bar ka­vos ra­miai ger­ti ne­ga­liu, nes kas­kart pri­si­me­nu ma­lo­nu­mą už­trauk­ti ci­ga­re­tės dū­mą.

Vis­ dėlto, kol rū­ky­mo ma­lo­nu­mo ne­pri­ver­čia pa­mirš­ti li­ga, ge­riau šio ža­lin­go įpro­čio at­si­sa­ky­ti sa­vo no­ru. Mat sun­kios plau­čių li­gos ne tik iš žmo­gaus atima dau­ge­lį gy­ve­ni­mo ma­lo­nu­mų, bet pa­ver­čia vi­siš­ku in­va­li­du, ne­ga­lin­čiu net kvė­puo­ti. O stai­ga su­tri­kus kvė­pa­vi­mui li­go­nį ga­li iš­tik­ti net mir­tis.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškyje kursis Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovybė
* Trumpoje gatvėje – ilga nesutarimų gija
* Vis daugiau vilkaviškiečių atranda kalanetikos naudą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar rūpinatės savo įvaizdžiu socialiniuose tinkluose?
Informaciją skelbiu apgalvotai.
Dėl to visai nesuku galvos.
Neturiu socialinio tinklo paskyros.Kalbos patarimai

Ar taisyklinga „priimti dėmesin (domėn)“?
Ne, nes tai yra nevartotinas vertinys. Ne priimti dėmesin (domėn), o atsižvelgti, turėti galvoje, omenyje.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas