„Santaka“ / Nesutarimai kooperatyve baigėsi taikos sutartimi

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda mūrinį namą Smėlio g. 20, Virbalyje (17 a sklypas, yra 2 garažai, ūkiniai pastatai, šiltnamis). Tel. 8 614 82 403.
Galioja iki: 2019-08-22 08:01:37

Parduoda 1 ha žemės ūkio paskirties žemės Giedrių k., Šeimenos sen.. Tel. 8 686 25 956.
Galioja iki: 2019-08-22 08:14:46

Tvarkinga šeima išsimokėtinai nupirktų sklypą statyboms. Tel. 8 625 18 726.
Galioja iki: 2019-08-26 08:23:26Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-09-16 08:22

Dalinkitės:  


Atsistatydinusiai ŽŪK „Suvalkijos cukriniai runkeliai“ valdybos pirmininkei Vidai Svotienei apie cukrinius runkelius primins tik kažkada fabrikui paaukotos akcijos.

Autorės nuotr.


Nesutarimai kooperatyve baigėsi taikos sutartimi

Kristina VAITKEVIČIENĖ

Vil­ka­viš­kio ra­jo­no ūki­nin­kų Vir­gi­ni­jaus My­ko­lai­čio ir Ra­mū­no Čės­nos ci­vi­li­nė by­la, iš­kel­ta že­mės ūkio koo­pe­ra­ty­vui „Su­val­ki­jos cuk­ri­niai run­ke­liai“, bai­gė­si tai­kos su­tar­ti­mi.

Ša­lys su­si­ta­rė, kad praei­tų me­tų gruo­dį iš­rink­tos nau­jos val­dy­bos, ku­rios na­riai bu­vo Rai­mon­das Va­luc­kas, Juo­zas Vai­čiu­lai­tis, Ni­jo­lė Kra­saus­kie­nė, Arū­nas Maks­vy­tis, Leo­nas Gal­gi­nai­tis, o pir­mi­nin­kė – Vi­da Svo­tie­nė, įga­lio­ji­mai pri­pa­žįs­ta­mi ne­ga­lio­jan­čiais. Koo­pe­ra­ty­vas įpa­rei­go­tas su­šauk­ti vi­suo­ti­nį su­si­rin­ki­mą ir iš­rink­ti nau­ją val­dy­bą.

Ši tai­kos su­tar­tis pa­tvir­tin­ta Ma­ri­jam­po­lės apy­lin­kės teis­me ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka, o ci­vi­li­nė by­la nu­trauk­ta.

Tai­gi iki su­si­rin­ki­mo die­nos koo­pe­ra­ty­ve lie­ka se­no­ji val­dy­ba, ku­rio­je vis vie­na yra du at­šauk­to­sios na­riai – R.Va­luc­kas ir L.Gal­gi­nai­tis.

Į re­dak­ci­ją teis­mo pro­ce­so do­ku­men­tus at­ne­šęs se­no­sios val­dy­bos pir­mi­nin­kas Man­gir­das Kron­kai­tis sa­kė į ši­tuos rei­ka­lus ne­si­ki­šęs, tik kaip va­do­vas bu­vęs pa­pra­šy­tas su­pa­žin­din­ti vi­suo­me­nę su si­tua­ci­ja. Jis in­for­ma­vo, kad vi­suo­ti­nia­me rin­ki­mi­nia­me su­si­rin­ki­me bu­vo pa­da­ry­ta ai­bė pa­žei­di­mų: neiš­lai­ky­ti ter­mi­nai skel­biant apie su­si­rin­ki­mą spau­do­je, pir­mi­nin­kas iš­rink­tas at­vi­ru bal­sa­vi­mu, nors rei­kė­jo bal­suo­ti slap­tai, ras­ta dar ki­to­kių su­si­kir­ti­mų su koo­pe­ra­ti­nių bend­ro­vių įsta­ty­mu.

– Aš ži­no­jau, kad jie no­ri ma­ne nu­vers­ti, sa­kiau, jog sau­sio mė­ne­sį at­si­skai­tau ir išei­nu, bet da­lis ūki­nin­kų su­si­ta­rę la­bai no­rė­jo Eu­ro­pos Sąjungos iš­mo­kų, – tei­gė M.Kron­kai­tis. – Ma­to­te, kaip ir sa­kiau, grū­dų kai­nos krin­ta, o run­ke­liai bu­vo ir bus ren­ta­bi­li kul­tū­ra. Nuos­to­lio nie­ka­da iš jų ne­bu­vo. Kaip jie no­rė­jo, taip skai­čia­vo. Aš nie­kad ne­si­ki­šau į tuos rei­ka­lus. Ma­ne puo­lė, kad aš ne­no­rė­jau, jog fab­ri­kas bū­tų už­da­ry­tas. O ko­kios da­bar pie­no kai­nos?.. Au­gi­nu run­ke­lius kaip au­gi­nau ir ži­nau, jog bus nau­din­ga ir pel­nin­ga.

M.Kron­kai­čio tei­gi­mu, ap­skri­ty­je šiuo me­tu li­kę 132 run­ke­lių au­gin­to­jai. Bet ki­tą­met pro­gno­zuo­ja­ma, kad po to­kio grū­dų kai­nos kri­ti­mo jų bus dau­giau.

Pa­kal­bin­tas vie­nas iš ieš­ko­vų ūki­nin­kas V.My­ko­lai­tis sa­kė, jog pra­dė­jęs by­li­nė­tis su nau­ja val­dy­ba dėl to, kad jo­je ne­li­ko nė vie­no run­ke­lių au­gin­to­jo.

– Kaip ga­li run­ke­lių au­gin­to­jų koo­pe­ra­ty­vui va­do­vau­ti žmo­nės, ku­rie jų net neau­gi­na, – kal­bė­jo Va­ra­kiš­kės kai­mo (Pil­viš­kių sen.) ūki­nin­kas. – Aš ne­bi­jo­jau, jog ma­ne pa­smerks dėl to, kad au­gin­siu run­ke­lius ir ne­lei­siu fab­ri­kui už­si­da­ry­ti. Juk ne­drau­džiu ki­tiems au­gin­ti tai, ką jie no­ri, nors pa­ts iš ra­jo­no ūki­nin­kų su­lau­kiau įvai­rių gra­si­ni­mų.

V.My­ko­lai­tis sa­kė pa­skai­čia­vęs, kad tas ne­gau­tas cuk­raus fab­ri­ko už­da­ry­mo iš­mo­kas jis, au­gin­da­mas run­ke­lius, už­dirbs per tre­jus me­tus. Tik ne­pas­kai­čia­vo, kiek bū­tų už­dir­bęs, jei, ga­vęs iš­mo­kas, to­je že­mėje au­gin­tų ki­tas kul­tū­ras.

Run­ke­lių au­gin­to­jas sa­kė, jog ir po tai­kos su­tar­ties bu­vu­si val­dy­ba el­gia­si ne­gra­žiai. Pa­sak jo, tei­sė­tam pir­mi­nin­kui dar nea­ti­duo­tas ant­spau­das ir jis ne­ga­li tvar­ky­ti rei­ka­lų.

Pri­si­min­ki­me, kad tuo pa­čiu koo­pe­ra­ty­vo pir­mi­nin­ką M.Kron­kai­tį kal­ti­no ir at­si­sta­ty­di­nu­sio­ji val­dy­ba.

– Mes per su­si­rin­ki­mą pa­rei­ka­lau­si­me sa­vo tei­sių, – sa­kė V.My­ko­lai­tis. – Ko­dėl jie taip el­gia­si? Juk jau vis­kas aiš­ku – fab­ri­kas dir­ba, o jie run­ke­lių neau­gi­na.

Pak­laus­tas, ar ne­pa­kė­lė UAB „Ar­vi cuk­rus“ cuk­ri­nių run­ke­lių su­pir­ki­mo kai­nos, ūki­nin­kas tvir­ti­no, kad, kaip ir ža­dė­ta, už 1 to­ną šak­nia­gum­bių au­gin­to­jai gau­na 125 li­tus. Tai pa­tvir­ti­no ir UAB „Ar­vi ir ko“ rek­la­mos ir vie­šų­jų ry­šių koor­di­na­to­rius And­rius Ja­sins­kis bei pri­dū­rė, jog tai yra kai­na už ba­zi­nio cuk­rin­gu­mo run­ke­lius, įskai­tant ir mo­kes­tį už iš­spau­das.

Kal­ban­tis su at­si­sta­ty­di­nu­sios val­dy­bos pir­mi­nin­ke V.Svo­tie­ne išaiš­kė­jo, kad mi­nė­to koo­pe­ra­ty­vo ant­spau­dą tu­ri esa­mos ir bu­vu­sios val­dy­bos na­rys R.Va­luc­kas, ku­ris pa­skir­tas abie­jų val­dy­bų įga­lio­ti­niu. Ants­pau­das bus įteik­tas nau­jam koo­pe­ra­ty­vo val­dy­mo or­ga­nui po vi­suo­ti­nio rin­ki­mi­nio su­si­rin­ki­mo.

V.Svo­tie­nė ap­gai­les­ta­vo, jog ūki­nin­kai ne­bu­vo vie­nin­gi ir ne­ga­vo to, ką iš tik­rų­jų už­si­dir­bo. Juk fab­ri­kas ne kar­tą jiems pa­ro­dė špy­gą, o 2010 me­tai, kai bus leis­ta cuk­rų ra­fi­nuo­ti iš cuk­raš­vend­rių, jau vi­sai ne­to­li.

Įdo­mu tai, kad Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne run­ke­lius vis dar au­gi­na dau­giau nei pu­sė anks­tes­nių au­gin­to­jų. Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros duo­me­ni­mis, ra­jo­ne dek­la­ruo­ta be­veik 903 ha cuk­ri­nių run­ke­lių. Per­nai jų bu­vo apie 1600 hektarų.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Per miestą tekančią upę tenka šienauti dalgiais
* Skęstančiuosius gelbstintis vilkaviškietis apie savo gyvybę negalvoja
* Fotografijų parodoje skleidžiasi užslėptas krašto gamtos grožis
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar keliate atostogų nuotraukas į socialinius tinklus?
Taip, keliu nuolat.
Įkeliu vieną kitą.
Niekada to nedarau.
Socialiniais tinklais nesinaudoju.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „humusas“ kaip valgio pavadinimas?
Vartosenoje jau paplitęs junginys avinžirnių užtepas, tačiau galimas ir adaptuotas variantas hùmusas.
Tai – tiršta pasta arba užtepas iš avinžirnių, sezamų sėklų, alyvuogių aliejaus ir česnakų, paplitęs Viduriniuosiuose Rytuose.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas