„Santaka“ / Nesutarimai kooperatyve baigėsi taikos sutartimi

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda pilnai įrengtą, suremontuotą 1 kambario butą su rūsiu Pilviškių g., Vilkaviškyje (2/5 aukštas). Tel. 8 625 50 615.
Galioja iki: 2018-11-15 09:19:44

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-09-16 08:22

Dalinkitės:  


Atsistatydinusiai ŽŪK „Suvalkijos cukriniai runkeliai“ valdybos pirmininkei Vidai Svotienei apie cukrinius runkelius primins tik kažkada fabrikui paaukotos akcijos.

Autorės nuotr.


Nesutarimai kooperatyve baigėsi taikos sutartimi

Kristina VAITKEVIČIENĖ

Vil­ka­viš­kio ra­jo­no ūki­nin­kų Vir­gi­ni­jaus My­ko­lai­čio ir Ra­mū­no Čės­nos ci­vi­li­nė by­la, iš­kel­ta že­mės ūkio koo­pe­ra­ty­vui „Su­val­ki­jos cuk­ri­niai run­ke­liai“, bai­gė­si tai­kos su­tar­ti­mi.

Ša­lys su­si­ta­rė, kad praei­tų me­tų gruo­dį iš­rink­tos nau­jos val­dy­bos, ku­rios na­riai bu­vo Rai­mon­das Va­luc­kas, Juo­zas Vai­čiu­lai­tis, Ni­jo­lė Kra­saus­kie­nė, Arū­nas Maks­vy­tis, Leo­nas Gal­gi­nai­tis, o pir­mi­nin­kė – Vi­da Svo­tie­nė, įga­lio­ji­mai pri­pa­žįs­ta­mi ne­ga­lio­jan­čiais. Koo­pe­ra­ty­vas įpa­rei­go­tas su­šauk­ti vi­suo­ti­nį su­si­rin­ki­mą ir iš­rink­ti nau­ją val­dy­bą.

Ši tai­kos su­tar­tis pa­tvir­tin­ta Ma­ri­jam­po­lės apy­lin­kės teis­me ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka, o ci­vi­li­nė by­la nu­trauk­ta.

Tai­gi iki su­si­rin­ki­mo die­nos koo­pe­ra­ty­ve lie­ka se­no­ji val­dy­ba, ku­rio­je vis vie­na yra du at­šauk­to­sios na­riai – R.Va­luc­kas ir L.Gal­gi­nai­tis.

Į re­dak­ci­ją teis­mo pro­ce­so do­ku­men­tus at­ne­šęs se­no­sios val­dy­bos pir­mi­nin­kas Man­gir­das Kron­kai­tis sa­kė į ši­tuos rei­ka­lus ne­si­ki­šęs, tik kaip va­do­vas bu­vęs pa­pra­šy­tas su­pa­žin­din­ti vi­suo­me­nę su si­tua­ci­ja. Jis in­for­ma­vo, kad vi­suo­ti­nia­me rin­ki­mi­nia­me su­si­rin­ki­me bu­vo pa­da­ry­ta ai­bė pa­žei­di­mų: neiš­lai­ky­ti ter­mi­nai skel­biant apie su­si­rin­ki­mą spau­do­je, pir­mi­nin­kas iš­rink­tas at­vi­ru bal­sa­vi­mu, nors rei­kė­jo bal­suo­ti slap­tai, ras­ta dar ki­to­kių su­si­kir­ti­mų su koo­pe­ra­ti­nių bend­ro­vių įsta­ty­mu.

– Aš ži­no­jau, kad jie no­ri ma­ne nu­vers­ti, sa­kiau, jog sau­sio mė­ne­sį at­si­skai­tau ir išei­nu, bet da­lis ūki­nin­kų su­si­ta­rę la­bai no­rė­jo Eu­ro­pos Sąjungos iš­mo­kų, – tei­gė M.Kron­kai­tis. – Ma­to­te, kaip ir sa­kiau, grū­dų kai­nos krin­ta, o run­ke­liai bu­vo ir bus ren­ta­bi­li kul­tū­ra. Nuos­to­lio nie­ka­da iš jų ne­bu­vo. Kaip jie no­rė­jo, taip skai­čia­vo. Aš nie­kad ne­si­ki­šau į tuos rei­ka­lus. Ma­ne puo­lė, kad aš ne­no­rė­jau, jog fab­ri­kas bū­tų už­da­ry­tas. O ko­kios da­bar pie­no kai­nos?.. Au­gi­nu run­ke­lius kaip au­gi­nau ir ži­nau, jog bus nau­din­ga ir pel­nin­ga.

M.Kron­kai­čio tei­gi­mu, ap­skri­ty­je šiuo me­tu li­kę 132 run­ke­lių au­gin­to­jai. Bet ki­tą­met pro­gno­zuo­ja­ma, kad po to­kio grū­dų kai­nos kri­ti­mo jų bus dau­giau.

Pa­kal­bin­tas vie­nas iš ieš­ko­vų ūki­nin­kas V.My­ko­lai­tis sa­kė, jog pra­dė­jęs by­li­nė­tis su nau­ja val­dy­ba dėl to, kad jo­je ne­li­ko nė vie­no run­ke­lių au­gin­to­jo.

– Kaip ga­li run­ke­lių au­gin­to­jų koo­pe­ra­ty­vui va­do­vau­ti žmo­nės, ku­rie jų net neau­gi­na, – kal­bė­jo Va­ra­kiš­kės kai­mo (Pil­viš­kių sen.) ūki­nin­kas. – Aš ne­bi­jo­jau, jog ma­ne pa­smerks dėl to, kad au­gin­siu run­ke­lius ir ne­lei­siu fab­ri­kui už­si­da­ry­ti. Juk ne­drau­džiu ki­tiems au­gin­ti tai, ką jie no­ri, nors pa­ts iš ra­jo­no ūki­nin­kų su­lau­kiau įvai­rių gra­si­ni­mų.

V.My­ko­lai­tis sa­kė pa­skai­čia­vęs, kad tas ne­gau­tas cuk­raus fab­ri­ko už­da­ry­mo iš­mo­kas jis, au­gin­da­mas run­ke­lius, už­dirbs per tre­jus me­tus. Tik ne­pas­kai­čia­vo, kiek bū­tų už­dir­bęs, jei, ga­vęs iš­mo­kas, to­je že­mėje au­gin­tų ki­tas kul­tū­ras.

Run­ke­lių au­gin­to­jas sa­kė, jog ir po tai­kos su­tar­ties bu­vu­si val­dy­ba el­gia­si ne­gra­žiai. Pa­sak jo, tei­sė­tam pir­mi­nin­kui dar nea­ti­duo­tas ant­spau­das ir jis ne­ga­li tvar­ky­ti rei­ka­lų.

Pri­si­min­ki­me, kad tuo pa­čiu koo­pe­ra­ty­vo pir­mi­nin­ką M.Kron­kai­tį kal­ti­no ir at­si­sta­ty­di­nu­sio­ji val­dy­ba.

– Mes per su­si­rin­ki­mą pa­rei­ka­lau­si­me sa­vo tei­sių, – sa­kė V.My­ko­lai­tis. – Ko­dėl jie taip el­gia­si? Juk jau vis­kas aiš­ku – fab­ri­kas dir­ba, o jie run­ke­lių neau­gi­na.

Pak­laus­tas, ar ne­pa­kė­lė UAB „Ar­vi cuk­rus“ cuk­ri­nių run­ke­lių su­pir­ki­mo kai­nos, ūki­nin­kas tvir­ti­no, kad, kaip ir ža­dė­ta, už 1 to­ną šak­nia­gum­bių au­gin­to­jai gau­na 125 li­tus. Tai pa­tvir­ti­no ir UAB „Ar­vi ir ko“ rek­la­mos ir vie­šų­jų ry­šių koor­di­na­to­rius And­rius Ja­sins­kis bei pri­dū­rė, jog tai yra kai­na už ba­zi­nio cuk­rin­gu­mo run­ke­lius, įskai­tant ir mo­kes­tį už iš­spau­das.

Kal­ban­tis su at­si­sta­ty­di­nu­sios val­dy­bos pir­mi­nin­ke V.Svo­tie­ne išaiš­kė­jo, kad mi­nė­to koo­pe­ra­ty­vo ant­spau­dą tu­ri esa­mos ir bu­vu­sios val­dy­bos na­rys R.Va­luc­kas, ku­ris pa­skir­tas abie­jų val­dy­bų įga­lio­ti­niu. Ants­pau­das bus įteik­tas nau­jam koo­pe­ra­ty­vo val­dy­mo or­ga­nui po vi­suo­ti­nio rin­ki­mi­nio su­si­rin­ki­mo.

V.Svo­tie­nė ap­gai­les­ta­vo, jog ūki­nin­kai ne­bu­vo vie­nin­gi ir ne­ga­vo to, ką iš tik­rų­jų už­si­dir­bo. Juk fab­ri­kas ne kar­tą jiems pa­ro­dė špy­gą, o 2010 me­tai, kai bus leis­ta cuk­rų ra­fi­nuo­ti iš cuk­raš­vend­rių, jau vi­sai ne­to­li.

Įdo­mu tai, kad Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne run­ke­lius vis dar au­gi­na dau­giau nei pu­sė anks­tes­nių au­gin­to­jų. Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros duo­me­ni­mis, ra­jo­ne dek­la­ruo­ta be­veik 903 ha cuk­ri­nių run­ke­lių. Per­nai jų bu­vo apie 1600 hektarų.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškyje kursis Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovybė
* Trumpoje gatvėje – ilga nesutarimų gija
* Vis daugiau vilkaviškiečių atranda kalanetikos naudą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar rūpinatės savo įvaizdžiu socialiniuose tinkluose?
Informaciją skelbiu apgalvotai.
Dėl to visai nesuku galvos.
Neturiu socialinio tinklo paskyros.Kalbos patarimai

Ar taisyklinga „priimti dėmesin (domėn)“?
Ne, nes tai yra nevartotinas vertinys. Ne priimti dėmesin (domėn), o atsižvelgti, turėti galvoje, omenyje.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas