„Santaka“ / Grožio salonuose saugotis turi ir patys klientai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-07-18 20:09

Dalinkitės:  


Grožio salonuose saugotis turi ir patys klientai

Esa­te lai­min­gi, jei tu­ri­te „sa­vo“ pro­fe­sio­na­lų meist­rą, ku­ris yra at­sa­kin­gas spe­cia­lis­tas, be­si­rū­pi­nan­tis ne tik vers­lu, bet ir nė­ra abe­jin­gas klien­tų svei­ka­tai. Jei po ma­ni­kiū­ro ar pe­di­kiū­ro ne­su­pū­lia­vo, neiš­ti­no pirš­tai, jei kir­pė­jas dir­ba ge­ro­mis prie­mo­nė­mis, gra­žiai ap­ker­pa – vis­kas pui­ku. Ta­čiau tei­sy­bės dė­lei rei­kia pa­sa­ky­ti, kad hi­gie­nos nor­mų pa­žei­di­mų mū­sų gro­žio sa­lo­nuo­se yra pa­kan­ka­mai, to­dėl bū­ki­me ati­dūs – tai vie­ta, kur gre­sia pa­vo­jus už­si­krės­ti ne tik to­kia klas­tin­ga li­ga kaip ŽIV, ta­čiau ir he­pa­ti­tu, gry­be­liu, pe­di­ku­lio­ze (utė­lė­mis). Tai su­si­ję su tin­ka­mai ne­pa­ruoš­to­mis dar­bo prie­mo­nė­mis – kir­pi­mo žirk­lė­mis, ma­ni­kiū­ro žirk­lu­tė­mis, žnyp­lė­mis ir pan.

Jums at­li­ko ma­ni­kiū­rą. Pa­rau­do, su­pū­lia­vo pirš­tai. Te­ko ei­ti pas gy­dy­to­ją, pirk­ti vais­tus. Kai iš­si­gy­dė­te, nu­spren­dė­te ki­tų klien­tų la­bui per­spė­ti pa­čią spe­cia­lis­tę, kad taip at­si­ti­ko. Ta­čiau paaiš­kė­jo, jog ji jau ne­be­dir­ba, – spe­cia­lis­tų kai­ta gro­žio sa­lo­nuo­se ga­na di­de­lė. At­sa­ko­my­bės už pa­tir­tą ža­lą nie­kas ne­pri­sii­ma.

Vie­na­me gro­žio sa­lo­ne daž­niau­siai dir­ba ke­le­tas kir­pė­jų – kiek­vie­na yra „vers­li­nin­kė sau“, ne­prik­lau­san­ti jo­kiai bend­ro­vei. Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ty­je yra 155 kir­pyk­los, tad te­rei­kia pa­skai­čiuo­ti, kiek yra kir­pė­jų: rei­kia dau­gin­ti ma­žiau­siai iš tri­jų. Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro spe­cia­lis­tai kiek­vie­ną šią „at­ski­rą įmo­nę“, tai yra, daž­niau­siai kiek­vie­ną meist­rą in­di­vi­dua­liai, tu­ri pa­tik­rin­ti kar­tą per me­tus. Šiuo me­tu pa­tik­rin­ta 70 ob­jek­tų. 88 pa­tik­ri­ni­mų me­tu nu­sta­ty­ti vie­no­kie ar ki­to­kie pa­žei­di­mai. Su­ra­šy­ti 23 ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų pro­to­ko­lai, pa­skir­tos 23 ad­mi­nist­ra­ci­nės nuo­bau­dos.

Ma­ri­jam­po­lės vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro spe­cia­lis­tės, tik­ri­nan­čios gro­žio sa­lo­nus, ga­lė­tų pa­pa­sa­ko­ti, švel­niai ta­riant, keis­tų nu­ti­ki­mų. Ma­ža to, kad kir­pė­jos daž­nai bū­na „už­mir­šu­sios na­muo­se“ hi­gie­nos pa­sus, vers­lo liu­di­ji­mus... Daž­nas at­ve­jis, kai tik­ri­ni­mo me­tu ras­ti pa­žei­di­mai, pa­sak gro­žio sa­lo­nų dar­buo­to­jų, „ne­ty­čia pa­si­tai­kė“ tik tuo me­tu, kai atė­ju­sios kont­ro­lę vyk­dan­čios spe­cia­lis­tės.

Kai ku­rios gro­žio sa­lo­nų dar­buo­to­jos nė­ra pa­si­tik­ri­nu­sios svei­ka­tos, da­ro dau­gy­bę hi­gie­nos nor­mų pa­žei­di­mų. Yra bu­vę ir taip, kad, atė­jus tik­rin­to­jams iš Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro, gro­žio sa­lo­nas stai­ga iš­tuš­tė­jo – kir­pė­jos per tar­ny­bi­nes du­ris tie­siog pa­bė­go. Daž­nas prie­kaiš­tas, ypač iš Vil­ka­viš­kio kir­pė­jų, kad Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro spe­cia­lis­tės per daug rei­ka­lau­jan­čios. Pa­sak kir­pyk­lų dar­buo­to­jų, nei Vil­niu­je, nei Kau­ne nie­kas taip griež­tai ne­tik­ri­na.

To­kia tvar­ka, kai vie­no­je pa­tal­po­je dir­ba ne vie­nas, bet ke­li spe­cia­lis­tai, ga­nė­ti­nai ap­sun­ki­na tik­rin­to­jų dar­bą. Nė­ra pa­slau­gas tei­kian­čios bend­ro­vės, ku­rio­je bū­tų as­muo, at­sa­kin­gas už hi­gie­nos rei­ka­la­vi­mų vyk­dy­mą, dar­bo ko­ky­bę ir kt. Ži­no­ma, to­kių bend­ro­vių va­do­vai bū­tų bau­džia­mi griež­čiau: įsta­ty­mas jiems nu­ma­to di­des­nes bau­das nei smul­kie­siems vers­li­nin­kams. Ta­čiau da­bar bend­ro­vių, tei­kian­čių kir­pė­jų pa­slau­gas, be­veik nė­ra. Ir klien­tas, de­ja, daž­nai ne­tu­ri kam pa­si­skųs­ti, jam be­lie­ka kreip­tis į Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­rą, ku­riam dėl mi­nė­tų prie­žas­čių taip pat sun­ku „su­gau­dy­ti“, kas ir ka­da dir­bo, kai nu­ken­tė­jo klien­tas. Tai­gi pa­tys tu­rė­tu­me bū­ti ati­des­ni, ne­nuo­lai­džiau­ti ir kel­ti aukš­tes­nius rei­ka­la­vi­mus pa­slau­gai, už ku­rią mo­ka­me sa­vo pi­ni­gus.

Į ką at­kreip­ti dė­me­sį gro­žio sa­lo­ne?

Jei kir­pyk­lo­je ma­to­te, kad sta­le­lis yra ne­šva­rus, jei jums už­de­da tik ką nuo ki­to klien­to pe­čių nuim­tą skrais­tę ar nau­do­ja tas pa­čias šu­kas, ne­de­zin­fe­kuo­tas žirk­les, ne­rei­kė­tų lan­ky­tis pas to­kį meist­rą. Ma­ni­kiū­ro, pe­di­kiū­ro spe­cia­lis­tės jums ma­tant įran­kius tu­rė­tų išim­ti iš ste­ri­lios pa­kuo­tės ar­ba iš ste­ri­li­za­to­riaus (jei jį tu­ri). Aky­lai ste­bė­ki­me, kaip at­lie­ka­ma ma­ni­kiū­ro ar pe­di­kiū­ro pa­slau­ga, nes čia yra di­džiau­sias pa­vo­jus per krau­ją už­si­krės­ti įvai­rio­mis jau mi­nė­to­mis li­go­mis – ne tik gry­be­liu, he­pa­ti­tu, bet ir ŽIV.

Nuo 2007 m. gruo­džio įsi­ga­lio­jo tvar­ka, pa­gal ku­rią kiek­vie­na kir­pė­ja pri­va­lo tu­rė­ti sa­vo tei­kia­mų pa­slau­gų ap­ra­šą: ko­kiais įran­kiais nau­do­ja­si, ko­kios su­dė­ties da­žai ar ki­tos prie­mo­nės, ko­kios tech­no­lo­gi­jos ir kt. Klien­tui pa­pra­šius, ji tu­ri šiuos pa­ra­šus pa­teik­ti. De­ja, tik­ri­ni­mai ro­do, kad dau­ge­lis kir­pė­jų to­kių ap­ra­šų ne­tu­ri.

Kaip sa­ko­ma, skęs­tan­čių­jų gel­bė­ji­mas yra pa­čių skęs­tan­čių­jų rei­ka­las, nes kont­ro­lės ins­ti­tu­ci­jos vi­sas šias įstai­gas pri­va­lo pa­tik­rin­ti tik kar­tą per me­tusDai­va KLI­MA­VI­ČIE­NĖ

Vyr. spe­cia­lis­tė ry­šiams su vi­suo­me­ne


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

„Karilionas“ ar „kariljonas“?
Nė vienas rašybos variantas nelaikytinas klaida.
„Tarptautinių žodžių žodyne“ šis žodis rašomas be j karilionas (pranc. carillon ): 1. tarpusavyje suderintų įv. dydžio varpų komplektas, turintis automatinį skambinimo mechanizmą; kai kurių karilionų varpai mušami rankomis plaktukais; 2. varpų muzika.
Tačiau Kalbos komisijos posėdyje apsvarsčius nutarta, kad tais atvejais, kai originalo formoje i eina po priebalsės ir tariamas jotas, gali būti rašoma raidė j: kariljonas (kaip šampinjonas, paviljonas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas