„Santaka“ / Grožio salonuose saugotis turi ir patys klientai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-07-18 20:09

Dalinkitės:  


Grožio salonuose saugotis turi ir patys klientai

Esa­te lai­min­gi, jei tu­ri­te „sa­vo“ pro­fe­sio­na­lų meist­rą, ku­ris yra at­sa­kin­gas spe­cia­lis­tas, be­si­rū­pi­nan­tis ne tik vers­lu, bet ir nė­ra abe­jin­gas klien­tų svei­ka­tai. Jei po ma­ni­kiū­ro ar pe­di­kiū­ro ne­su­pū­lia­vo, neiš­ti­no pirš­tai, jei kir­pė­jas dir­ba ge­ro­mis prie­mo­nė­mis, gra­žiai ap­ker­pa – vis­kas pui­ku. Ta­čiau tei­sy­bės dė­lei rei­kia pa­sa­ky­ti, kad hi­gie­nos nor­mų pa­žei­di­mų mū­sų gro­žio sa­lo­nuo­se yra pa­kan­ka­mai, to­dėl bū­ki­me ati­dūs – tai vie­ta, kur gre­sia pa­vo­jus už­si­krės­ti ne tik to­kia klas­tin­ga li­ga kaip ŽIV, ta­čiau ir he­pa­ti­tu, gry­be­liu, pe­di­ku­lio­ze (utė­lė­mis). Tai su­si­ję su tin­ka­mai ne­pa­ruoš­to­mis dar­bo prie­mo­nė­mis – kir­pi­mo žirk­lė­mis, ma­ni­kiū­ro žirk­lu­tė­mis, žnyp­lė­mis ir pan.

Jums at­li­ko ma­ni­kiū­rą. Pa­rau­do, su­pū­lia­vo pirš­tai. Te­ko ei­ti pas gy­dy­to­ją, pirk­ti vais­tus. Kai iš­si­gy­dė­te, nu­spren­dė­te ki­tų klien­tų la­bui per­spė­ti pa­čią spe­cia­lis­tę, kad taip at­si­ti­ko. Ta­čiau paaiš­kė­jo, jog ji jau ne­be­dir­ba, – spe­cia­lis­tų kai­ta gro­žio sa­lo­nuo­se ga­na di­de­lė. At­sa­ko­my­bės už pa­tir­tą ža­lą nie­kas ne­pri­sii­ma.

Vie­na­me gro­žio sa­lo­ne daž­niau­siai dir­ba ke­le­tas kir­pė­jų – kiek­vie­na yra „vers­li­nin­kė sau“, ne­prik­lau­san­ti jo­kiai bend­ro­vei. Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ty­je yra 155 kir­pyk­los, tad te­rei­kia pa­skai­čiuo­ti, kiek yra kir­pė­jų: rei­kia dau­gin­ti ma­žiau­siai iš tri­jų. Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro spe­cia­lis­tai kiek­vie­ną šią „at­ski­rą įmo­nę“, tai yra, daž­niau­siai kiek­vie­ną meist­rą in­di­vi­dua­liai, tu­ri pa­tik­rin­ti kar­tą per me­tus. Šiuo me­tu pa­tik­rin­ta 70 ob­jek­tų. 88 pa­tik­ri­ni­mų me­tu nu­sta­ty­ti vie­no­kie ar ki­to­kie pa­žei­di­mai. Su­ra­šy­ti 23 ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų pro­to­ko­lai, pa­skir­tos 23 ad­mi­nist­ra­ci­nės nuo­bau­dos.

Ma­ri­jam­po­lės vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro spe­cia­lis­tės, tik­ri­nan­čios gro­žio sa­lo­nus, ga­lė­tų pa­pa­sa­ko­ti, švel­niai ta­riant, keis­tų nu­ti­ki­mų. Ma­ža to, kad kir­pė­jos daž­nai bū­na „už­mir­šu­sios na­muo­se“ hi­gie­nos pa­sus, vers­lo liu­di­ji­mus... Daž­nas at­ve­jis, kai tik­ri­ni­mo me­tu ras­ti pa­žei­di­mai, pa­sak gro­žio sa­lo­nų dar­buo­to­jų, „ne­ty­čia pa­si­tai­kė“ tik tuo me­tu, kai atė­ju­sios kont­ro­lę vyk­dan­čios spe­cia­lis­tės.

Kai ku­rios gro­žio sa­lo­nų dar­buo­to­jos nė­ra pa­si­tik­ri­nu­sios svei­ka­tos, da­ro dau­gy­bę hi­gie­nos nor­mų pa­žei­di­mų. Yra bu­vę ir taip, kad, atė­jus tik­rin­to­jams iš Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro, gro­žio sa­lo­nas stai­ga iš­tuš­tė­jo – kir­pė­jos per tar­ny­bi­nes du­ris tie­siog pa­bė­go. Daž­nas prie­kaiš­tas, ypač iš Vil­ka­viš­kio kir­pė­jų, kad Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro spe­cia­lis­tės per daug rei­ka­lau­jan­čios. Pa­sak kir­pyk­lų dar­buo­to­jų, nei Vil­niu­je, nei Kau­ne nie­kas taip griež­tai ne­tik­ri­na.

To­kia tvar­ka, kai vie­no­je pa­tal­po­je dir­ba ne vie­nas, bet ke­li spe­cia­lis­tai, ga­nė­ti­nai ap­sun­ki­na tik­rin­to­jų dar­bą. Nė­ra pa­slau­gas tei­kian­čios bend­ro­vės, ku­rio­je bū­tų as­muo, at­sa­kin­gas už hi­gie­nos rei­ka­la­vi­mų vyk­dy­mą, dar­bo ko­ky­bę ir kt. Ži­no­ma, to­kių bend­ro­vių va­do­vai bū­tų bau­džia­mi griež­čiau: įsta­ty­mas jiems nu­ma­to di­des­nes bau­das nei smul­kie­siems vers­li­nin­kams. Ta­čiau da­bar bend­ro­vių, tei­kian­čių kir­pė­jų pa­slau­gas, be­veik nė­ra. Ir klien­tas, de­ja, daž­nai ne­tu­ri kam pa­si­skųs­ti, jam be­lie­ka kreip­tis į Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­rą, ku­riam dėl mi­nė­tų prie­žas­čių taip pat sun­ku „su­gau­dy­ti“, kas ir ka­da dir­bo, kai nu­ken­tė­jo klien­tas. Tai­gi pa­tys tu­rė­tu­me bū­ti ati­des­ni, ne­nuo­lai­džiau­ti ir kel­ti aukš­tes­nius rei­ka­la­vi­mus pa­slau­gai, už ku­rią mo­ka­me sa­vo pi­ni­gus.

Į ką at­kreip­ti dė­me­sį gro­žio sa­lo­ne?

Jei kir­pyk­lo­je ma­to­te, kad sta­le­lis yra ne­šva­rus, jei jums už­de­da tik ką nuo ki­to klien­to pe­čių nuim­tą skrais­tę ar nau­do­ja tas pa­čias šu­kas, ne­de­zin­fe­kuo­tas žirk­les, ne­rei­kė­tų lan­ky­tis pas to­kį meist­rą. Ma­ni­kiū­ro, pe­di­kiū­ro spe­cia­lis­tės jums ma­tant įran­kius tu­rė­tų išim­ti iš ste­ri­lios pa­kuo­tės ar­ba iš ste­ri­li­za­to­riaus (jei jį tu­ri). Aky­lai ste­bė­ki­me, kaip at­lie­ka­ma ma­ni­kiū­ro ar pe­di­kiū­ro pa­slau­ga, nes čia yra di­džiau­sias pa­vo­jus per krau­ją už­si­krės­ti įvai­rio­mis jau mi­nė­to­mis li­go­mis – ne tik gry­be­liu, he­pa­ti­tu, bet ir ŽIV.

Nuo 2007 m. gruo­džio įsi­ga­lio­jo tvar­ka, pa­gal ku­rią kiek­vie­na kir­pė­ja pri­va­lo tu­rė­ti sa­vo tei­kia­mų pa­slau­gų ap­ra­šą: ko­kiais įran­kiais nau­do­ja­si, ko­kios su­dė­ties da­žai ar ki­tos prie­mo­nės, ko­kios tech­no­lo­gi­jos ir kt. Klien­tui pa­pra­šius, ji tu­ri šiuos pa­ra­šus pa­teik­ti. De­ja, tik­ri­ni­mai ro­do, kad dau­ge­lis kir­pė­jų to­kių ap­ra­šų ne­tu­ri.

Kaip sa­ko­ma, skęs­tan­čių­jų gel­bė­ji­mas yra pa­čių skęs­tan­čių­jų rei­ka­las, nes kont­ro­lės ins­ti­tu­ci­jos vi­sas šias įstai­gas pri­va­lo pa­tik­rin­ti tik kar­tą per me­tusDai­va KLI­MA­VI­ČIE­NĖ

Vyr. spe­cia­lis­tė ry­šiams su vi­suo­me­ne


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Išrinkti geriausi „Metų ūkiai“
* Svečiui iš Vokietijos įteiktos Garbės piliečio regalijos
* Neišmokiusi veltėdžių gyventi visuomenė moka dvigubai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas