„Santaka“ / Švietimo temomis

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-07-16 16:45

Dalinkitės:  


Švietimo temomis

Birutė NENĖNIENĖ

Tė­vai no­rė­tų, kad vai­kai mo­ky­tų­si ki­to­se pa­tal­po­se

Re­dak­ci­ja ga­vo „mo­čiu­čių“ pa­si­ra­šy­tą laiš­ką, ku­ria­me ra­šo­ma, jog tė­ve­liai, per­nai leis­da­mi vai­kus į Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nės mo­kyk­los pa­ren­gia­mą­ją kla­sę, pra­šy­muo­se pa­gei­da­vo, kad vai­ku­čiai ją lan­ky­tų Mai­ro­nio gat­vė­je esan­čio­se pa­tal­po­se. Mo­ty­vas bu­vo toks: vi­sus pen­ke­rius me­tus vai­kai ga­lės mo­ky­tis bū­tent ten. Vie­to­je yra val­gyk­lė­lė, spor­to sa­lė, ten mo­ko­si bro­liai ar se­se­rys.

Pa­ruo­šia­mą­ją kla­sę vai­kai lan­kė nuo 2007 ru­dens iki 2008 m. pa­va­sa­rio. Kai rei­kė­jo ra­šy­ti pra­šy­mus lan­ky­ti pir­mą­ją kla­sę, tė­ve­liai vėl pa­gei­da­vo, kad vai­kai lik­tų mo­ky­tis Mai­ro­nio gat­vės pa­sta­te ir kla­sė ne­bū­tų skai­do­ma. „Pra­šy­mus priė­mu­sios mo­te­rys pa­ti­ki­no, kad vi­si vai­ku­čiai liks ten pat, juos mo­kys vie­na mo­ky­to­ja, iš­lei­du­si ket­vir­to­kus. Tė­ve­liai bu­vo ra­mūs, bet ge­gu­žės 28 die­ną jie su­ži­no­jo, kad bū­si­mo­ji 1a kla­sė iš­ke­lia­ma į ki­tą pa­sta­tą – į Nep­rik­lau­so­my­bės gat­vė­je esan­tį bend­ra­bu­tį. Šiuo spren­di­mu tė­ve­liai ir vai­ku­čiai li­ko ne­pa­ten­kin­ti“, – ra­šo­ma laiš­ke. Bu­vo kreip­ta­si į mo­kyk­los di­rek­to­rę D.Juš­kaus­kie­nę. Ji aiš­ki­nu­si, kad taip ge­riau bū­sią jų kla­sė­je be­si­mo­kan­čiai spe­cia­lių­jų po­rei­kių mer­gai­tei. To­liau laiš­ko au­to­rė (ar au­to­rės) ap­ra­šo joms ži­no­mus fak­tus, kad kla­sės drau­gams sun­ku bend­rau­ti su šia spe­cia­lių­jų po­rei­kų mer­gai­te ir da­ro iš­va­dą, jog to­kia „integracija“ nei­gia­mai vei­kia bend­rą at­mos­fe­rą kla­sė­je. Mo­čiu­čių ži­nio­mis, vai­kų tė­ve­liai ge­gu­žės 29 d. „ėjo pas di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ją – so­cia­li­nę dar­buo­to­ją, ku­rios ka­bi­ne­tas yra Mai­ro­nio gat­vės pa­sta­te, kal­bė­tis ir pra­šy­ti iš­kel­ti spec. po­rei­kių mer­gai­tę iš bū­si­mo­sios 1a kla­sės ir leis­ti jų vai­kams ra­miai mo­ky­tis Mai­ro­nio gat­vės patalpose“. Pa­sak au­to­rių, „pa­va­duo­to­ja ma­my­tes iš­va­di­no be­šir­dė­mis, ne­sup­ran­tan­čio­mis ma­mos, ku­ri au­gi­na ser­gan­tį vai­ką... Iš pa­va­duo­to­jos ka­bi­ne­to ma­mos išė­jo aša­ro­da­mos...“

Laiš­ke tei­gia­ma, jog ge­gu­žės 29 die­ną įvy­ku­sia­me vi­sų pir­mo­kų tė­ve­lių su­si­rin­ki­me Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė D.Juš­kaus­kie­nė pa­ža­dė­jo, kad 1a kla­sė su mo­ky­to­ja Jo­li­ta Rač­kaus­kie­ne „iš to ne­lem­to bend­ra­bu­čio Nep­rik­lau­so­my­bės gat­vė­je bus per­kel­ta į Mai­ro­nio gat­vės pa­sta­tą.“ Šiuo spren­di­mu tė­vai bu­vo pa­ten­kin­ti.

Ta­čiau bir­že­lio 2 die­ną pra­si­dė­ju­sias pa­ren­gia­mą­sias pa­mo­kė­les bū­si­miems pir­mo­kė­liams te­ko lan­ky­ti bend­ra­bu­čio pa­tal­po­se, o po to jie dar kar­tą iš­gir­do, jog 1a kla­sė nuo rug­sė­jo mo­ky­sis bend­ra­bu­čio pa­tal­po­se. Mo­čiu­tės svars­to, jog tai pa­da­ry­ta są­mo­nin­gai, pa­tai­kau­jant kai ku­riems mo­ky­to­jams, jos pik­ti­na­si neiš­te­sė­tais di­rek­to­rės pa­ža­dais.

Mo­kyk­los di­rek­to­rė Dai­na Juš­kaus­kie­nė re­dak­ci­jai paaiš­ki­no, jog ši pro­ble­ma ge­rai ži­no­ma, ir ma­no, jog mo­kyk­los va­do­vai priė­mė tei­sin­gą spren­di­mą. Mai­ro­nio gat­vės pa­sta­te ne­tel­pa vi­sos mo­kyk­los kla­sės. Nuo rug­sė­jo bend­ra­bu­čio pa­tal­po­se be 1a kla­sės mo­ky­sis dar dvi ki­tos pir­mos kla­sės. Pa­tal­pos su­re­mon­tuo­tos, su­tvar­ky­tos, pri­tai­ky­tos ma­žie­siems, juos mo­kys pui­kios spe­cia­lis­tės. Dėl spe­cia­lių­jų po­rei­kių mer­gai­tės ne­mie­los drau­gi­jos vi­sus me­tus nie­kas iš tė­vų mo­kyk­los va­do­vams ne­si­skun­dė. Pa­sak di­rek­to­rės, su­pran­ta­ma, jog vi­si mes dar tik mo­ko­mės kiek­vie­ną žmo­gų priim­ti to­kį, koks jis yra. O bend­ra­bu­čio pa­tal­po­se iš tik­ro gre­ta dir­ba to­kio am­žiaus vai­kų in­teg­ra­ci­jai rei­ka­lin­gi spe­cia­lis­tai – lo­go­pe­das, so­cia­li­nis pe­da­go­gas, psi­cho­lo­gas.


Vidurvasarį rūpinamasi tolesnių darbų projektais

Švietimo įstaigų darbuotojams atėjo ilgų vasaros atostogų metas. Tačiau dar neatostogaujantys Švietimo skyriaus specialistai rūpinasi Savivaldybės rajono tarybai parengti įvairių sprendimų projektus. Tai svarbūs dokumentai, kuriais vadovaujantis bus organizuojama įvairi veikla ateinančiais ir dar vėlesniais mokslo metais.

Liepos mėnesio rajono Tarybos posėdžiui rengiamas sprendimo projektas dėl Savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių vežiojimo ir jų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos.

Dabar renkami duomenys, kiek mokinių ir kokiais atstumais iki mokyklos pavėžėjami reguliaraus susisiekimo, privačių vežėjų, mokyklų autobusais bei tėvų arba globėjų nuosavu transportu. Švietimo skyriaus vedėja A.Finagėjevienė aiškinamajame rašte išdėstė, kodėl reikalingas toks dokumentas.

Švietimo įstatyme numatoma, jog kaimuose, esančiuose toliau kaip trys kilometrai nuo mokyklos, gyvenantys mokiniai į mokyklą nurodytu maršrutu pavežami Transporto lengvatų įstatymo nustatyta tvarka.

Specialiųjų poreikių asmenų iki 21 metų, kurie patys negali atvykti į bendrojo lavinimo mokyklą, vežiojimą organizuoja mokyklos steigėjas. Transporto lengvatų įstatyme numatyta, jog savivaldybės, kurių teritorijoje yra švietimo įstaigos, savo nustatyta tvarka kompensuoja visas važiavimo išlaidas kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems bendrojo lavinimo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų mokiniams, šių mokyklų ar įstaigų darbo dienomis važiuojantiems į mokyklą ar įstaigą iki 40 kilometrų ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais ir t. t. Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams ši lengvata taikoma ir ne darbo dienomis. Taip pat pavėžėjimo lengvatos tvarka bus numatoma vaikų globos namuose, socializacijos centruose, bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučiuose gyvenantiems mokiniams.

Rugpjūčio mėnesio tarybos posėdžiui bus pateikti svarstyti dabar rengiami visų rajono švietimo įstaigų – papildomo ugdymo, darželių, mokyklų – etatų normatyvai, kuriais vadovaujantis nustatomos etatinės pareigybės.

Anksčiau tokius normatyvus rengė Švietimo ir mokslo ministerija, pastaruoju metu buvo vadovaujamasi mokinio krepšelio naudojimo 2006 metų metodinėmis rekomendacijomis. Nuo dabar šis rūpestis perduotas steigėjui. Normatyvai bus parengti atsižvelgiant į turimas mokinio krepšelio lėšas, mokinių, grupių skaičių mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose, darbų apimtis.

Šiuo metu rengiama ir aprūpinimo mokinio reikmenimis nustatymo tvarka.„Santakos“ inf.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas